Skip to the content

Informace o výsledcích dotazníku - téma vzdělávání

Institut Aplikované Psychologie se snaží přiblížit svou pozici co nejblíže lidem a přesvědčit je o důležitosti psychologických procesů v běžném životě. Abychom zjistili, jaká je vaše opravdová motivace ke studiu a rozvoji osobnosti, v měsíci dubnu jsme vyhlásili soutěž na našich webových stránkách. Krátký dotazník za necelý měsíc navštívilo 12 127 uživatelů. Každý z těchto odvážných účastníků získal odezvu na mail, který uvedl při registraci, ve kterém se dozvěděl o svých slabých a silných stránkách a má tedy základ, na kterém dále pracovat a rozvíjet se. Výsledky dotazníků nejsou cejchem, ale naopak vás mají motivovat a inspirovat k práci s vašimi slabinami, které je možné omezit nebo vylepšit. 

Dotazník byl poskytnut 18 000 uživatelům a zahrnuje také možnost získat 6 luxusních cen od IAP a UAM. Ceny zahrnují elektroniku, ale i možnost vzdělávání.


Na základě výsledků dotazníku je patrné, že právě varianta sebevzdělávání a možnosti osobnostního rozvoje jsou pro velkou část účastníků lákavou příležitostí. Je pozitivním společenských jevem, že se velký vzorek populace chce sám ze své vlastní iniciativy vzdělávat a rozvíjet. Ve vyhodnoceném množství tito lidé tvořili více než 50%.

Pro ukázku přikládáme graficky zpracované hodnocení prvních tří otázek soutěžního dotazníku. Z odpovědí zúčastněných uživatelů je možné učinit několik velmi potěšujících závěrů. Podle výsledků je nejoblíbenější variantou možnost on-line vzdělávání a kurzů, ideálně pak pokud by poskytly uživateli možnost věnovat se kurzu zhruba 2 hodiny denně.


Pro všechny zájemce, kteří chtějí znát podrobné výsledky a přehled odpovědí, je k dispozici PDF soubor na konci strany, který vám po rozkliknutí poskytne kompletní náhled na celé hodnocení.

 

 

Dotazník ke stažení

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.