Skip to the content

Jak úspěšně používat psychologii napříč firmou

Komplexní seriál workshopů:

Jak úspěšně používat psychologii napříč firmou

Popis celého seriálu workshopů

Představujeme Vám seriál workshopů zaměřený na efektivní aplikaci psychologických poznatků do vedení firmy a lidí v ní. Postupně Vás provedeme devíti workshopy, na kterých se dozvíte, na čem vystavět úspěšnou firmu, jak účinně komunikovat, jak být skvělým leaderem, a jak dosáhnout toho, že do své společnosti přitáhnete ty správné lidi.

Pro koho je seriál určený?

Pro všechny motivované k vlastnímu rozvoji, jejichž práce zahrnuje vedení lidí či týmů, pro ty, kteří se chtějí leadery stát i pro majitele společností, kteří se chtějí dozvědět více o vedení svých podřízených.

Jak to bude probíhat?

Workshopy. Všech devět setkání se uskuteční v menší skupině lidí spolu s lektorem. Hlavní náplní budou praktická cvičení, tréninky a propojování teorie s reálnými příklady z Vaší praxe. Důležitou součástí je také zpětná vazba a sdílení ve skupině. Ke každému tématu dostanete k dispozici tištěné materiály, jejichž součástí bude vysvětlení probírané látky, příklady a cvičení k vyplnění.

Individuální setkávání. V rámci seriálu se také budou konat tři individuální setkání s lektorem, jejichž náplní bude stanovení cílů a vyjasnění očekávání od seriálu workshopů (před započetím seriálu), zhodnocení průběžné aplikace získaných poznatků do praxe (v průběhu dle domluvy s lektorem) a po absolvování celého programu (s časovým odstupem cca měsíc). Tato setkávání mají sloužit k zefektivnění celého programu tak, abyste si z něj odnesli co nejvíce. Náplň setkávání a témata, která chcete s lektorem probírat, si volíte Vy sami, podle Vaší potřeby.

Psychodiagnostika. Před začátkem seriálu také máte možnost vyplnit náš psychologický dotazník, který slouží k zmapování osobnostních vlastností a charakteristik spojených s pracovním výkonem. K čemu Vám to bude? Výsledky dotazníku mohou sloužit jako podklad pro plánování Vašich cílů a rozvojových plánů, pracovat s nimi můžete také v rámci individuálního setkávání s lektorem.

Kdybychom měli celý seriál popsat třemi slovy, řekli bychom, že je komplexní, praktický a individualizovaný.

 

Základní údaje

Délka trvání programu: červenec 2016 – březen 2017

Počet workshopů: 9

Den výuky - workshopy: Středa, nebo čtvrtek

Čas výuky - workshopy: 9:00-13:00

Cena za kompletní seriál ws: 26 910,-Kč + DPH (32 561,-Kč celkem)
Cena jednoho workshopu: 2 990,-Kč + DPH (3 618,-Kč celkem)

Data pro workshopy: první workshop 22.6.

Termíny workshopů: Názvy workshopů:  

8. 7. 2016

 

Základní pilíře úspěšné firmy, aneb „Jak vybudovat stoletou firmu”

2. 8. 2016

 

 

Efektivní a nenásilná komunikace

 

17. 8. 2016

 

Vyjednávání a argumentace

15. 9. 2016

 

Jak být skvělý leader

13. 10. 2016

 

Praktický výcvik metody v leadershipu

10. 11. 2016

 

Aplikace leadershipu v praxi

12. 1. 2017

 

Hledat? Ne, přitahovat lidi!

16. 2. 2017

 

Jak poznat člověka očima psychologa

30. 3. 2017

 

 Poznání člověka pomocí hry, aneb „Hra jako nástroj poznání člověka”

Individuální setkávání: termín i čas dle domluvy

 

Na co se můžete těšit?

  1.  Základní pilíře úspěšné firmy, aneb „Jak vybudovat stoletou firmu

V tomto workshopu se dozvíte, na čem je třeba stavět, když chcete být úspěšní a vybudovat úspěšnou firmu. Společně budeme hledat odpovědi na otázky, jaký je smysl existence Vaší společnosti, jak vytvořit a sdílet takovou vizi, ze které bude běhat mráz po zádech a jakým způsobem splnit každý cíl, který si stanovíte.

   2.  Efektivní nenásilná komunikace

Tento workshop Vás naučí, jakým způsobem komunikovat s lidmi efektivně a nenásilně. Co to znamená? Umět druhému aktivně naslouchat, vyjadřovat porozumění a brát ohled na jeho emoční prožívání. Nenásilná komunikace zahrnuje vyjádření potřeb obou komunikačních partnerů a hledání harmonie mezi nimi. Na tomto workshopu se také seznámíte se základními stavebními kameny komunikace a transakční analýzou.

   3.  Vyjednávání a argumentace

Jakým způsobem dosáhnout toho, co chcete, aniž byste pošlapali potřeby druhých? Jak efektivně vyjednávat a argumentovat s lidmi? Jak rozpoznat manipulaci, a jak na ni reagovat? Jak správně pokládat otázky tak, abyste se dozvěděli, co chcete vědět? Jak řešit námitky? To vše se dozvíte v tomto workshopu.

   4.  Jak být skvělý leader?

V tomto workshopu se dozvíte, co dělá leadery výjimečnými, v čem spočívá umění vést a rozvíjet lidi, a jak se takovým leaderem můžete stát i Vy. Dotkneme se tak například témat odlišnosti managementu od leadershipu, motivování podřízených či vedení týmů.

    5.  Praktický výcvik metody v leadershipu

Tento workshop Vám poskytne výcvik v jedné konkrétní metodě leadershipu – Game strategy. Dozvíte se o jejích zásadách, principech a způsobech aplikace. Součástí bude také trénink a rozvíjení praktických dovedností. 

    6.  Aplikace leadershipu v praxi

V tomto workshopu budete pokračovat v tréninku a rozvíjení praktických dovedností spojených s metodou v leadershipu, se kterou jste se seznámili ve workshopu předchozím. Součástí také bude sdílení výsledků - tedy toho, jak se Vám daří aplikovat naučené do praxe.

    7.  Hledat? Ne, přitahovat lidi!

V tomto workshopu se dozvíte, jakým způsobem do Vaší společnosti přitáhnout takové lidi, které chcete. Výběr schopného člověka totiž začíná daleko dříve než na pracovním pohovoru. Co k tomu potřebujete? Vědět, koho chcete přitáhnout, jak a kde jej oslovit a především, jak jej zaujmout natolik, že bude chtít pracovat zrovna pro Vás!

    8.  Jak poznat člověka očima psychologa

Tento workshop Vám pomůže poznat, zda člověk, který přišel na pohovor je opravdu ten, kterého ve své firmě chcete mít. Provedeme Vás procesem poznávání člověka ze všech zdrojů, které o něm máte k dispozici – motivačního dopisu, životopisu, sociálních stop i pohovoru. Dozvíte se více o užití psychodiagnostickým metod jako prostředku k poznání osobnosti člověka.

    9.  Poznání člověka pomocí hry, aneb „Hra jako nástroj poznání člověka”

Zde Vám nabídneme nástroj, který můžete efektivně uplatnit při výběru uchazečů. Jedná se o způsob, jak poznat člověka – rychle a spolehlivě. Vše si nejdříve zažijete na vlastní kůži, naučíme Vás, jak s nástrojem pracovat a používat jej tak, aby získané výsledky byly validní.

  

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.