Skip to the content

Jste lidé do praktického života nebo skrytí géniové?

Určitě jste si také ve škole vyslechli vtipnou zkazku o tom, jak Einstein, největší matematický mozek novodobé historie, nedokázal najít dvě stejné ponožky a obléci si je. Narazili jste na vtípek, kdy si geniální matematici a i ostatní vědci nevědí rady z běžnými jednoduchými situacemi? Jako zábavná historka je to dobré, ale je to především založené na pravdě.

Lidé, kteří se jeví jako velmi inteligentní mohou mít někdy problém přizpůsobit se běžnému životu a improvizovat. Jsou zkrátka na jiné vlně a jejich mozek se zabývá věcmi z jiné perspektivy, proto jim základní úkony mohou činit obtíže. O takovém člověku říkáme, že není moc pro život a zcela určitě je dost náročné s ním pracovat nebo jej zaměstnávat, pokud jej nemůžete nechat nerušeně bádat v jeho laboratorním království. Praktická inteligence a logika se dá nazvat lidově jako tzv. “selský rozum”, který je důležitý pro řešení zdánlivě složitých úkolů, které ve své podstatě nepředstavují podstatnou překážku.

Jste praktičtí nebo géniové?

Pokud se vám tohle už někdy stalo a nevěděli jste si rady, věřte, že existuje způsob, jak podobným situacím předcházet. Pokud chcete vědět, koho skutečně do pracovní pozice přijímáte a mít jistotu, že to bude také člověk praktický a nejen vysoce inteligentní, máte možnost aplikovat testovací metodu TR2 tedy Multifokální test. Tento test vám řekne, zda

je testovaná osoba opravdu schopna řešit jednoduché i složité úkoly s lehkostí sobě vlastní bez ohledu na to, zda má doktorát či nikoliv, nebo se jedná o tzv. “přetechnizovaného” jedince, kterému ani habilitační zkouška nepomůže k tomu, že z něj bude efektivní pracovník a ne stroj na kávu s neopodstatněnými otázkami a náměty.

 

Test zabere 20-30 minut, během nichž testovaná osoba odpovídá na 50 otázek, vždy s minimálně jedním správným řešením a na jejichž základě se dozvíte výsledky určené na dané stupnici. Tato stupnice je shodná se škálou vrozeného intelektu a objasní vám, kam testovaná osoba objektivně opravdu patří. Míra intelektu (kvantitativní, verbálně-analytické a logické myšlení)  nelze samostatně vyjádřit jako absolutní hodnota. Takové škatulkování není příliš relevantní informace, ale je nutná pro určení v jakém pásmu se člověk nachází. Rozsah pásma je důležitý. Výhoda pásma, ve kterém se hodnoty pohybují tkví v tom, že i v průběhu jednoho kalendářního dne se může výsledek změnit. U testované osoby se absolutní hodnota jako výsledek může ve dvou stejných testech lišit. Například ráno či dopoledne může být výsledek lepší než odpoledne nebo navečer. Proto je lepší nahlížet z důvodu vyloučení zkreslení výsledku na hodnotu v rámci pásma a nikoli jednoho přesného čísla. Tímto testem je možné změřit intelekt v rozsahu podprůměr až dolní hranice geniality.

Komplexní testový dotazník 

Kompletní testový dotazník je poskládán ze tří částí, tzv. modulů, z nichž je možné odhalit jednotlivé aspekty a zaměření intelektu. Jsou to:

Logické myšlení je v tomto případě zastoupeno normativním výkladem, protichůdnými tvrzeními a zdánlivě nepřehledným zadáním. Schopnost testované osoby řešit zadané úlohy tohoto charakteru představuje porozumění novým, neznámým či složitým úkolům. Dále představuje schopnost nalézt řešení ve zdánlivě složité situaci či problému.

Verbální myšlení vyjadřuje schopnost porozumět vztahům slov a jejich obsahu a je nezbytnou podmínkou pro pochopení vztahů objektů a situací označených jako problematické (včetně řešení usnadňující adsorbované znalosti). Znalost jazyka a porozumění mu je naprosto nezbytné pro komunikaci. To se týká i aktivního vyjadřování, verbální pohotovosti a schopnosti formulovat odpovědi.

Analytické myšlení v daném kontextu primárně deklaruje, nakolik je testovaná osoba schopná vizuální představivosti, logického uvažování a dalších kognitivních funkcí.

Zajímá vás více? Napište nám! info@psychometry.cz

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.