Skip to the content

Máte potíže se soustředěním a pozorností?

Jeden z novodobých problémů týkajících se již dětí v raném školního věku, je hyperaktivita a poruchy pozornosti. U dětí je nutné zajistit jejich výukový program jinak, než je obvyklé. Zaujmout je a udržet jejich pozornost.

To samé si ovšem nemůže kvůli svým zaměstnancům dovolit firma. Pozornost je při práci jeden z klíčových faktorů. Je třeba mít přehled o tom, co se děje kolem nich, vstřebávat data a vnímat ostatní. Udržet nit během proslovu, plnění úkolu i naslouchání svým spolupracovníkům a nadřízeným. Zasnít se uprostřed porady o vitálních zájmech firmy a nových strategiích nebo zapomenout, co jste vlastně chtěli či měli udělat, to může být dost často osudový podnět pro změnu zaměstnání. Pokud firemní struktura není stavěna na jakékoli výjimky a změny pro pracovní úkony svých lidí, je třeba změnit prostředí. Lidé s vyššími nároky nebo obtížemi s udržením pozornosti by měli předem o svém problému vědět a přizpůsobit mu styl života. Ovšem v dnešní rychlé době je to příliš komplikované.

 Dáváte v práci pozor?

Pro zaměstnance i zaměstnavatele může být snížená schopnost udržení pozornosti velmi nákladným a vysilujícím prvkem. Je to jev, který naruší spolupráci a chod firmy skrze zpomalení nebo špatné splnění každodenních úkonů nutných pro hladký průběh firemních aktivity. Pozornost navíc silně souvisí také s pamětí. Pokud není určitému úkolu nebo informaci věnována dostatečná stabilní pozornost mozek člověk není schopen si informaci přebrat, uložit do paměti a v budoucnu ji odtud zase použít. Výsledkem je doslova jako kdybyste mluvili do dubu. Paměť má vliv také na inteligenční kapacity a dobu reakce.

Vše je spojené se vším. Vyplývá z toho, že pozornost je stavební kámen dobrého zaměstnance. Jak poznat, zda kandidát na místo do vaší firmy nemá problém s pozorností nebo naopak, že se hlásíte do firmy a máte odpovídající schopnosti, které po vás požadují? 

 Jak zjistíte, jestli máte problém?

S tímto problémem vám může pomoci správně zvolený test pozornosti a krátkodobé paměti, který vám poví, zda je vaše pozornost netěkavá a jste schopni se skutečně soustředit, jestli dokážete reagovat na nové situace a nepředpokládané změny, dokážete mezi několika podněty vyhodnotit a sledovat ten nejdůležitější, zda se nenecháte snadno zmást a zahltit vjemy kolem sebe.

Test pozornosti prověří paměťové schopnosti v souvislosti s pozorností. Tímto testem budou prověřeny schopnosti „řešit problémy“. V předem určeném časovém intervalu bude úkolem testované osoby rozpoznat ve shluku informací ty „důležité“ a oddělit je od „méně důležitých“ resp. nepodstatných. Za dobu 25-35 minut se díky vyplnění 75 otázek s jednou správnou odpovědí, dozvíte míru kvality pozornosti a krátkodobé paměti. Protože tyto dvě funkce nelze oddělit, tedy pozornost je nutná pro zachycení informace a její „dopravu“ do příslušné paměťové oblasti a paměť jako taková je nutná pro udržení informační hodnoty a její následné vybavení, je nutné je měřit společně.

 Jak na to?

Testovaná osoba vybírá z nabídnutých možností tu, o které je přesvědčena, že je správná podle jednoznačného zadání uvedeného u každé otázky. Až odpoví na všechny zadané otázky, test je ukončen a může se podívat na výsledky. Tato možnost může být ovšem povolena například jen rodičům nebo zaměstnavateli, v případě, že testovaná osoba sama není tím, kdo si test objednal a zaplatil. Test se velmi často používá firmami k ověření schopností svého pracovníka nebo kandidáta na důležitou pozici. Může být ovšem proveden také ze své vlastní vůle komukoli splňujícímu několik základních kritérií. Především věk nad 10 let, bez zjištěné psychické poruchy a bez předchozího podezření nebo diagnostikované epilepsie.

Zajímá Vás více? Napište nám!  info@psychometry.cz

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.