Skip to the content

Svět čísel jako obraz reality, nebo nekonečný chaos?

Málokdo z nás má nadání na všechno. Ani by to nebylo spravedlivé, aby se nám vše dařilo a všechno šlo příliš hladce. Naopak většina populace má výraznější sklony k jedné oblasti. Někomu to jde lépe se slovy a lidmi, volí proto studium a práci v humanitních oblastech, a druhý pro změnu raději pracuje s daty, fakty a čísly.

Pokud právě vy hledáte do svého kolektivu, firmy nebo organizace člověka, kterého to bude s čísly bavit a bude s nimi efektivně umět také pracovat, je dobré ujistit se, že má vhodný numerický intelekt. Práce s čísly se neskládá, jen ze znalosti cifer a jednoduchých početních úkonů. Zahrnuje i složitější operace a je nutné, aby dotyčný vládl určitým matematickým a logickým myšlením. Numerický intelekt je vrozený předpoklad. Práce s čísly je důležitá pro mnohá odvětví. A to ještě nepadla zmínka o nutnosti chápat návaznost čísel v širších souvislostech. Schopnost ovládat čísla v souvislostech není důležitá jen pro pracovníky na pozici účetních nebo analytiků, ale také pro počítačové techniky (SW i HW), programátory, architekty, auditory, pracovníky v bankovnictví, pojišťovnictví atd.

 Sinus, kosinus, deskriptiva...

Test numerického intelektu NUM2 slouží k tomu, aby napomohl předpovědět schopnost dotyčného pracovat s čísly nejen jako s hodnotou, ale v návaznosti na myšlenkové, logické a matematické operace. Tento test hodnotí, jak kvalitně a jak důsledně dokáže testovaná osoba přemýšlet. Prověří nejen numerický intelekt v různých číselných kombinacích a sestavách, ale vyzkouší i schopnost pracovat s čísly v souvislostech různých operací. Kratičký test na 15 minut se skládá z 50 otázek, které jsou cílené v numerickém a grafickém provedení vždy na jednu správnou odpověď.

 Matematik nebo doktor?!

Tento test vám odhalí, na jaké úrovni jsou vaše schopnosti pracovat s čísly a vidět je nejen jako cifru, ale vnímat je jako komplexní informaci. Míra numerického intelektu nelze samostatně vyjádřit jako absolutní hodnota. Takové škatulkování není příliš relevantní informace, ale je nutná pro určení, v jakém pásmu se člověk nachází. Rozsah pásma je důležitý. Výhoda pásma, ve kterém se hodnoty pohybují tkví v tom, že i v průběhu jednoho dne se může výsledek změnit v závislosti na situaci a rozpoložení testované osoby, jejím biorytmu a fyzickém i psychickém stavu. U testované osoby se proto absolutní hodnota jako výsledek, může ve dvou stejných testech lišit. Proto je lepší nahlížet z důvodu vyloučení zkreslení výsledku na hodnotu v rámci pásma a nikoli jednoho přesného čísla. Tímto testem je možné změřit intelekt v rozsahu podprůměr až dolní hranice geniality.

Zajímá Vás více? Napište nám! info@psychometry.cz

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.