Skip to the content

Znáte dobře lidi kolem sebe?

 

Práce personalistů ani snahy majitelů firem a podniků vybrat vhodného pracovníka na volnou pozici nejsou vždy úspěšné. Ačkoli se do výběrového řízení zapojí velké množství lidí, energie i času, nikdy nemáte ihned jasnou záruku, že jste vybrali správně.

Pravý charakter uchazeče se může projevit až časem, můžete zjisti, že není vhodným kandidátem, že jeho osobnostní předpoklady i charakter a hodnoty nejsou v souladu s vaší firmou, že jeho výkonnostní tempo s respekt k autoritám nevyhovují vašemu etickému kodexu ani parametrů nastavených právě pro jeho pozici.

Za pár měsíců bude muset být odejit nebo sám zjistí, že ho práce nenaplňuje a při snaze vtěsnat jej do předepsaných kolonek ho odradíte od jakékoli snahy zapadnout do firmy. Raději sám odejde. A vám opět zůstane prázdné místo, které je třeba zaplnit, otevírá se před vámi opakovaná potřeba vyhlášení přijímacího či výběrového řízení, ale na rozdíl od prvního tentokrát už jste ve ztrátě prostředků, času i energie, které jste věnovali na první vlnu snahy přijmout ideálního kandidáta.

 Začarovaný kruh, zdá se.

 Už se vám tohle někdy také stalo? U přijímacího řízení jste vybrali pracovníka, který se po nějaké (někdy i velmi krátké) době ukázal jako pravý opak toho, kdo naproti vám seděl u přijímacího pohovoru? Jako pravý opak toho, za koho jste jej dosud považovali? Když jste poté přemýšleli o tom, kde byl rozdíl mezi dobou přijetí a jeho odchodem, zjistili jste, že příliš nadhodnocoval svoje schopnosti, nejprve projevoval velké nadšení, a nakonec odcházel v nepřátelství nebo hněvu či vzteku. Počáteční přívětivé chování, velké plány a vize se změnily v selhání, nezodpovědnost, neplnění slibů a pracovních závazků?

 Více škálový dotazník osobnosti SMI

 Pak je tu pro vás řešení v podobě Více škálového dotazníku osobnosti SMI, který vám řekne, jaký je aktuální stav testované osoby z hlediska vlastností, které jsou posuzovány (viz. škály a sub škály) s procentuálně vyjádřenou absolutní hodnotou, umístěním v konkrétní hladině (nízká, průměrná a vysoká) s konkrétním popisem postihujícím oblast pracovního a osobního života.

Test trvá 15–20 minut a výsledky se dozvíte ihned. V rámci testu vyjadřuje testovaný svůj souhlas nebo nesouhlas s tvrzeními. Testovaná osoba vybírá z nabídnutých možností tu, o které je přesvědčena, že ji nejlépe vystihuje a nejvěrněji odpovídá skutečnosti. Celkem odpoví na 155 otázek. Testu se může podrobit každý od věku 15 let bez psychických poruch.

 

Testované osobnostní vlastnosti:

Cílevědomost, Dominance,

Egoismus, Koncentrace,

Kreativita, Rozhodnost,

Zodpovědnost

Kompetence:

Plánování, Perfekcionismus,

Autoritativnost, Arogance,

Sebedůvěra, Flexibilita,

Inovativnost, Motivace,

Zaměření zodpovědnosti

 

 

 

Dotazník osobnosti je založený na vyhodnocení několika druhů škál a sub-škál, tedy vlastností a kompetencí, které jsou pro člověka typické. Poskytne výsledky, které zcela jednoznačně a velmi srozumitelně interpretují základní informace o dané vlastnosti včetně výsledků test. osoby a grafického doprovodu. Objektivně zobrazí aktuální vlastnosti testované osoby ve vztahu k práci a osobnímu životu. Ušetří čas, energii a finance nutné na průběh výběrového řízení formou několika kolových pohovorů a zamezí nekonečné fluktuaci zaměstnanců. Diagnostika šetří lidské zdroje i náklady. Test nicméně neporušuje integritu soukromí testované osoby, pouze svou strukturou velmi kvalitně odhaluje lživost u odpovědí. Administrace všech výsledků probíhá online a ihned po vyplnění jsou k dispozici. Po celou dobu jsou veškeré osobní údaje maximálně zabezpečené.

Zajímá vás více? Napište nám! info@psychometry.cz

 

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.