Skip to the content

Zážitek mimo běžnou realitu - Trauma

Trauma je dle psychologické definice situací, v níž lidé získají zážitek mimo své běžné zkušenosti a jeho síla je natolik ovlivní, že nejsou schopni zážitek vstřebat a vyrovnat se sním okamžitě.

Naopak k uvědomění si a překonání takto silného zážitku potřebují čas a často i odbornou pomoc. Bohužel traumata se nevyhýbají téměř nikomu a takovou zkušenosti si pak sebou neseme celý život. Ve většině případů traumata ovlivňují negativně náš další vývoj a postoje k životním událostem. Mnohdy končí i změnou hodnotového systému poškozené osoby. Ačkoli většina odborné literatury se bude zabývat pouze traumaty psychickými, traumata mohou být i fyzického rázu. Trauma je nepředvídatelný a nezvykle silný okamžik, který zasáhne náš organismus vlivem neobvyklé či nebezpečné situace. Z fyzického hlediska se nejčastěji jedná o radikální chirurgický zásah, například trvalou změnu obličeje po úraze nebo amputace končetin, omezenost pohybového aparátu a invalidita. To vše jsou situace, které vyvolané fyzickými změnami našeho organismu, ovlivní i psychiku jedince a nastaví proces nazvaný trauma. Jedná se o snahu organismu se s novou situací vypořádat a vyrovnat se se změnami.

Tělesná traumata

Tělesná traumata jsou snadno zjistitelná a dokonce předběžně lékaři i předpokládaná a je tedy i jednodušší nastolit terapii a léčbu a pomoci pacientovi s jeho překonáváním. Mnohem zákeřnější jsou traumata psychická, která vznikají zásahem do emocionálního vývoje a psychické stability jedince. Nejčastějšími případy jsou týrání, znásilnění, zneužívání, ztráta blízkého, válka, přírodní katastrofy, ohrožení na životě nebo trvalý intenzivní stres či pocit strachu. Takováto traumata je těžké léčit. Traumata z dětství navíc zcela vyléčit nelze a jedinec si jejich dopad nese po zbytek života. Bohužel mnohdy jsou tato traumata neodhalena a k jejich léčbě nelze tedy nijak přispět.

Traumata jsou silným otřesem, výkyvem organismu a jeho vlivem jsou ovlivněny psychické i tělesné funkce. Psychická traumata se velmi často projevují v psychosomatické podobě. Ovlivňují tělesnou stránku, vyvolávají vážná onemocnění, neopodstatněné bolesti a omezení pacienta, které nemá na první pohled reálnou zdravotní příčinu. Je třeba hledat hlouběji a začít u psychického stavu pacienta a psychiatrickou anamnézou, aby bylo včas trauma odhaleno.

Některá traumata sama zahojí čas a některá ani nejlepší terapie nevyřeší. Lidská reakce je jedinečná a to, jak který jedinec trauma zvládne nelze předem odhadnout.

Projevy traumatu

Lidé jsou jedineční a tak jsou jedinečné i projevy traumatu, které je postihne a jejich odpověď na ně. Traumata, ale z pravidla mívají několik všeobecně pozorovaných a univerzálních projevů. Hlavním z nich je silný stres, který se u pacienta dostaví bez zjevné příčiny. Stres se většinou objeví velmi brzy po prožité traumatické události. Nejčastěji v intervalu několika hodin. Stres běžně během dvou dnů odezní. Je obranou reakcí organismu na ohrožení jeho homeostázy, tedy rovnováhy. Silnou stresovou reakci lze u pacienta poznat většinou podle jeho pohybů. Pacient setrvává v jedné pozici, sedí, stojí a nevyužívá plně svůj pohybový aparát a nereaguje na běžné podněty, tak jak je jeho zvykem. Jako by zkameněl, znehybněl. Je to první dopad stresu na organismus. Pravým opakem je reakce silně aktivní, neustálý pohyb bez příčiny a cíle. Agresivita a nadměrná aktivita jsou dalším možným ukazatelem stresové reakce. Obvykle jsou tyto reakce provázeny ztrátou orientace v čase a místě. Organismus reaguje jako by byl v přímém ohrožení, tedy zrychluje se dech a tep, třes těla a sucho v ústech. V některých případech také zimnice či nevolnost a zvracení. Pokud jste četli pozorně, možná už jste si všimli, že jsou to velmi podobně symptomy jako projevy u psychické úzkosti. Mohou být z tohoto důvodu mylně klasifikovány jako úzkost a podceňovány.

 

Tyto projevy by měli odeznít v řádu nejpozději několika dnů a pacient začíná rozumově jednat a uvědomovat si, co se stalo a co se s ním děje nyní. K rychlejšímu vyrovnání se s traumatem a přijetím nenadálé změny pomáhají na místech událostí často odborní psychologové a sociální pracovníci, připraveni pomoc se s traumatem poprat. Takto připravena pomoci je i převážná většina pracovníků neziskových organizací a psychologických poraden tohoto zaměření a také linky důvěry.

 

Trauma, které není vstřebáno a organismus se s ním nevyrovná, může vyústit co řady nemocí a poruch. Nejznámější z nich je Posttraumatická stresová porucha PTSD, o které se dočtete v příštím článku.

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.