Skip to the content

Jak úspěšně používat psychologii napříč firmou

V měsíci listopadu 2016 se vrací již třetí kolo seriálového workshopu, který si získal velkou oblibu u absolventů. Seriál je zaměřený na zlepšení vašich schopností a využití tipů z oboru psychologie, komunikace a leadershipu ve vaší firmě. Díky těmto workshopům můžete rozvíjet nejen sami sebe, ale i své kolegy a podřízené, celý svůj tým a tím přispět k větší efektivitě a prosperitě vaší firmy. Příjemné pracovní prostředí a sehraný tým jsou základem úspěchu.

Ptáte se jak toho docílit? Právě pro vás je připraven tento seriál:

„JAK ÚSPĚŠNĚ POUŽÍVAT PSYCHOLOGII NAPŘÍČ FIRMOU”

Popis celého seriálu workshopů:

10 workshopů, 10 sekcí zajímavých poznatků, 10 kroků k lepšímu managementu a leadershipu, k efektivní komunikaci, poznání člověka a využití vlastních kapacit.

Kladete si někdy otázky: Co je základem úspěšné firmy? Jak motivovat své podřízené a kolegy? Proč si na pracovišti nerozumíte?

Na tyhle všechny a mnoho dalších otázek a pochybností vám pomůžeme najít odpovídající řešení. Zbavíme vás pochybností a naučíme vás, jak využít všech ověřených poznatků, metod psychologie a managementu pro vaši firmu. Začít přemýšlet jinak a efektivně.

Pro koho je seriál určený?

Pro všechny, kteří chtějí něco změnit. Chtějí být lepší a chtějí víc. Máte chuť zlepšovat sebe a své okolí? Máte motivaci k rozvoji? Pokud vedete tým a chcete na něm pracovat, zlepšovat a rozvíjet, jste na této sérii workshopů správně. Staňte se leaderem, ať už jste vedoucím nebo přímo majitelem, máte možnost vše změnit k lepšímu.

Workshop je také vhodný pro personalisty a HR managery, kteří vybírají zaměstnance, pořádají pohovory a nábory.

Jak to bude probíhat?

Struktura workshopů byla ověřena v praxi a speciálně navržena pro snadné osvojení a pochopení probírané látky a technik.

Všechna setkání se uskuteční v menší skupině lidí spolu s lektorem. Hlavní náplní budou praktická cvičení, tréninky a propojování teorie s reálnými příklady z Vaší praxe. Důležitou součástí je také zpětná vazba a sdílení ve skupině. Ke každému tématu dostanete k dispozici tištěné materiály, jejichž součástí bude vysvětlení probírané látky, příklady a cvičení k vyplnění.

Workshopy jsme pro snazší pochopení rozdělili do 4 bloků.

Ke každému z nich najdete podrobný popis níže. Celý kurz je založen na praktickém pochopení a ozkoušení technik a metod, které vám pomohou dosáhnout zlepšení. Snadnější a přirozenější přijetí nových informací pomocí cvičení a tréninků, které propojí teoretické poznatky s praxí. Lépe se Vám dostanou pod kůži a zůstanou ve Vás i po skončení kurzu. Zážitky, které jsou inspirací pro vedení a komunikaci s Vaším týmem ve firmě. Pro větší efektivitu a přehled možností jsou navíc teoretické znalosti propojeny s reálnými příklady z praxe lektorů a Vašich kolegů. Na nich se tak můžete ujistit o fungování celého procesu.

Individuální setkávání. V našem workshopovém seriálu nabízíme individuální přístup. V rámci seriálu se tak budou konat tři individuální setkání s lektorem, jejichž náplní bude stanovení cílů a vyjasnění očekávání od seriálu workshopů (před započetím seriálu), zhodnocení průběžné aplikace získaných poznatků do praxe (v průběhu dle domluvy s lektorem) a po absolvování celého programu (s časovým odstupem cca měsíc). Tato setkávání mají sloužit k zefektivnění celého programu tak, abyste si z něj odnesli, co nejvíce. Náplň setkávání a témata, která chcete s lektorem probírat, si volíte Vy sami, podle Vaší potřeby.

Psychodiagnostika. Před začátkem seriálu také budete mít možnost vyplnit náš psychologický dotazník, který slouží ke zmapování osobnostních vlastností a charakteristik spojených s pracovním výkonem. Ty jsou velmi důležitou součástí Vašeho úspěchu. Je třeba s nimi pracovat. K čemu Vám může analýza být dobrá? Výsledky dotazníku mohou sloužit jako podklad pro plánování Vašich cílů a rozvojových plánů, pracovat s nimi můžete také v rámci individuálního setkávání s lektorem. Je vždy výhodou poznat včas své silné a slabé stránky a připravit se na ně. Pracovat s nimi a rozvíjet se.

Jednoduše řečeno k popisu vzdělávání stačí jen tři slova: Individualita, Praktičnost, Celistvost - to jsou hodnoty, na kterých staví náš workshop.

Základní údaje:

Délka trvání programu: listopad 2016 – září 2017

Počet workshopů: 10

Čas výuky - workshopy: 9:00-13:00 hodin (s vyjímkou prvního workshopu - 9:00-14:00 hodin)

Cena za kompletní seriál ws: 29 900,-Kč + DPH (36 179,-Kč celkem)

Cena prvního workshopu: 3 990,- Kč + DPH (4 828,- Kč celkem)

Cena bloku workshopů: 8 970,-Kč + DPH (10 854,-Kč celkem)

 

Termíny workshopů: Názvy workshopů:

16.11.2016

Základní pilíře úspěšné firmy, aneb „Jak vybudovat stoletou firmu”


 18.1. 2017

Emoce v komunikaci

 21.2. 2017

Efektivní a nenásilná komunikace

 21.3. 2017

Vyjednávání a argumentace

 19.4. 2017

 

Jak být skvělý leader

 23.5. 2017

Praktický výcvik metody v leadershipu

 20.6. 2017 Aplikace leadershipu v praxi
 18.7. 2017

Hledat? Ne, přitahovat lidi!

 15.8.2017

Jak poznat člověka očima psychologa

 19.9. 2017 

Poznání člověka pomocí hry, aneb „Hra jako nástroj poznání člověka”

Individuální setkávání: termín i čas dle domluvy

Na co se můžete těšit?

1. Základní pilíře úspěšné firmy, aneb „Jak vybudovat stoletou firmu

Na tomto workshopu se dozvíte, na čem je třeba stavět, když chcete být úspěšní a vybudovat úspěšnou firmu. Společně budeme hledat odpovědi na otázky, jaký je smysl existence vaší společnosti, jak vytvořit a sdílet takovou vizi, ze které bude běhat mráz po zádech a jakým způsobem splnit každý cíl, který si stanovíte. Základem je také uvažování nad vašimi hodnotami a hodnotami vaší firmy.

Kdy: 16.11. 2016, od 9:00-14:00 hodin

Kde: Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Chci se přihlásit!

2. Chcete efektivně komunikovat?

Tento blok workshopů zahrnuje tři workshopy s názvy: Emoce v komunikaci, Efektivní a nenásilná komunikace a Vyjednávání a argumentace.

Postupně vás provedeme workshopy, na kterých se dozvíte, jak účinně komunikovat, jak zacházet s emocemi, využívat prvky nenásilné komunikace a dohodnout se s každým, s kým se dohodnout chcete.

Z bloku si můžete odnést:

 • Zásady kvalitní a efektivní komunikace a jejich využití v praxi
 • Jak zacházet s emocemi.
 • Porozumění principům nenásilné komunikace: dovednost umět druhému aktivně naslouchat, vyjadřovat porozumění, brát ohled na emoční prožívání druhých, vyjádření potřeb obou komunikačních partnerů a hledání harmonie mezi nimi.
 • Způsoby, jak vyjadřovat porozumění druhým.
 • Techniky na účinné rozpoznání manipulace: anatomie lži a jak se účinně bránit manipulaci.
 • Dovednosti pro vyjednávání a argumentaci: jakým způsobem dosáhnout toho, co chcete, aniž byste pošlapali potřeby druhých, zvládání námitek.

Kdy: 18.1., 21.2., 21.3. 2017, vždy 9:00-13:00 hodin

Kde: Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Chci se přihlásit!

3. Chcete se stát leaderem?

Blok zahrnuje tři workshopy s názvy: Jak být skvělý leader, Praktický výcvik metody v leadershipu, Aplikace leadershipu v praxi.

Postupně vás provedeme třemi workshopy, na kterých se dozvíte jak být skvělým a efektivním leaderem a vytrénujete dovednosti k tomu potřebné.

Z bloku si můžete odnést:

 • Poznání toho, co dělá leadera leaderem.
 • Porozumění stěžejním rozdílům mezi managementem a leadershipem.
 • Pochopení motivů a potřeb vedených lidí.
 • Základy praktických metod a modelů v leadershipu: Game strategy, GROW a neurolingvistické programování a jejich využití v praxi.
 • Způsoby, jak aplikovat naučené do praxe v pracovním prostředí.
 • Monitorování a rozbor výsledků toho, jak se vám daří naučené do praxe aplikovat.
 • Plánování dalších kroků pro aplikaci leadershipu do praxe.

Kdy:  19.4., 23.5., 20.6.2017, vždy 9:00-13:00 hodin

Kde: Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Chci se přihlásit!

4. Chcete mít v organizaci ty správné lidi?

Postupně vás provedeme vzděláváním, díky kterému se dozvíte, jak dosáhnout toho, že do své společnosti přitáhnete ty správné lidi.

Blok zahrnuje workshopy s názvy: Hledat? Ne, přitahovat lidi!, Jak poznat člověka očima psychologa a Poznání člověka pomocí hry aneb „Hra jako nástroj poznání člověka”

Z bloku si můžete odnést:

 • Porozumění i dovednost toho, jakým způsobem do své firmy přitáhnout takové lidi, které chcete.
 • Způsoby, jak využít hodnot, vize a smyslu firmy pro přitahování těchto lidí.
 • Pochopení toho, co je třeba znát, abyste mohli přitahovat ty správné lidi: koho, kde a jak oslovit a zaujmout.
 • Nový způsob poznání lidí pomocí hry: nejdříve si vše zažijete „na vlastní kůži“, poté se dozvíte, jak s nástrojem pracovat a používat jej tak, aby získané výsledky byly validní.
 • Další způsoby poznávání osobnosti člověka ještě před i v rámci pracovního pohovoru: motivační dopis, životopis, sociální stopy, kladení otázek při pohovoru, efektivní práce s informacemi z pohovoru, využití psychodiagnostických testů.
 • Nastavení procesů přijímání nových lidí a využití kompetenčních modelů při výběru zaměstnanců i jiných procesech ve firmě.

Kdy:  18.7., 15.8., 19.9.2017, vždy 9:00-13:00 hodin

Kde:  Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Chci se přihlásit!

 

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.