Skip to the content

Regrese - cesta do minulosti našeho podvědomí

Regrese je jedna z běžných součástí lékařské hypnoterapie. Regrese se vědecky snaží pomocí transu a napojení na podvědomí nechat vyniknout pacientovy subjektivní pocity a myšlenky, které nejsou běžně v jeho projevu k rozeznání. Pomocí transatického stavu dochází k utlumení vědomí a tedy se odhalují naše myšlenky a vzpomínky. Vzpomínky především.

S pomocí regrese se terapeut snaží nechat pacienta promítnout do současného stavu vzpomínky a události minulosti. Povzbuzuje pacienta, aby si místo terapeuta představil osoby z minulosti v situacích, které jsou pro jeho vývoj a stav klíčové. Terapeut se tedy řízeně snaží navést pacienta ke kroku do minulosti. Do okamžiku, kdy byl silně ovlivněn jeho vývoj a současný zdravotní i duševní stav.

Stopy minulosti

Návrat do problematických nebo traumatizujících životních situací je mnohdy stresujícím zážitkem. Nicméně pod vedením zkušených terapeutů je regresní terapie velmi účinným způsobem k odstranění traumat a bloků, omezení a negativních postojů k běžným životním situacím. Například problémy s komunikací nebo malé sebevědomí a tréma jsou často pozůstatky po prožité šikaně v dětství nebo špatné výchově rodičů.

 

Minulé životy?

Z tohoto vědeckého faktu se ovšem vyvinula také teorie o minulých životech. Z představy, že se dokážete vrátit ve svých vlastních vzpomínkách nejen do svého dětství, ale až do svého předchozího bytí. Tedy do života v minulosti. Tato teorie tedy automaticky předpokládá, že lidská duše a osobnost člověka přežívá jeho fyzickou schránku a znovu se objeví v další historické etapě. Z tohoto závěru by pak současný život člověka byl ovlivněn ne jen jeho zážitky, které si pamatuje, ale  těmi, které již při přechodu do nového těla zapomněl. Profituje nebo naopak trpí na základě zkušeností z minulého života či dokonce životů.

 

Více o minulých životech zítra ve článku Věříte na minulé životy?

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.