Skip to the content

Úspěšná firma je jako staletý strom - musí mít pevné kořeny!

V září 2016 otvíráme druhé kolo komplexního seriálu workshopů!

„Jak úspěšně používat psychologii napříč firmou”

Popis celého seriálu workshopů:

Představujeme Vám seriál workshopů zaměřený na efektivní aplikaci psychologických poznatků do vedení firmy a lidí v ní. Postupně Vás provedeme desíti workshopy, na kterých se dozvíte, na čem vystavět úspěšnou firmu, jak účinně komunikovat, jak být skvělým leaderem, a jak dosáhnout toho, že do své společnosti přitáhnete ty správné lidi.

Pro koho je seriál určený?

Pro všechny motivované k vlastnímu rozvoji, jejichž práce zahrnuje vedení lidí či týmů, pro ty, kteří se chtějí leadery stát i pro majitele společností, kteří se chtějí dozvědět více o vedení svých podřízených.

Jak to bude probíhat?

Workshopy, které jsou rozděleny do čtyř bloků - popis uvádíme níže. Všech deset setkání se uskuteční v menší skupině lidí spolu s lektorem. Hlavní náplní budou praktická cvičení, tréninky a propojování teorie s reálnými příklady z Vaší praxe. Důležitou součástí je také zpětná vazba a sdílení ve skupině. Ke každému tématu dostanete k dispozici tištěné materiály, jejichž součástí bude vysvětlení probírané látky, příklady a cvičení k vyplnění.

Individuální setkávání. V rámci seriálu se také budou konat tři individuální setkání s lektorem, jejichž náplní bude stanovení cílů a vyjasnění očekávání od seriálu workshopů (před započetím seriálu), zhodnocení průběžné aplikace získaných poznatků do praxe (v průběhu dle domluvy s lektorem) a po absolvování celého programu (s časovým odstupem cca měsíc). Tato setkávání mají sloužit k zefektivnění celého programu tak, abyste si z něj odnesli co nejvíce. Náplň setkávání a témata, která chcete s lektorem probírat, si volíte Vy sami, podle Vaší potřeby.

Psychodiagnostika. Před začátkem seriálu také máte možnost vyplnit náš psychologický dotazník, který slouží k zmapování osobnostních vlastností a charakteristik spojených s pracovním výkonem. K čemu Vám to bude? Výsledky dotazníku mohou sloužit jako podklad pro plánování Vašich cílů a rozvojových plánů, pracovat s nimi můžete také v rámci individuálního setkávání s lektorem.

Kdybychom měli celý seriál popsat třemi slovy, řekli bychom, že je komplexní, praktický a individualizovaný.

Základní údaje:

Délka trvání programu: září 2016 – červenec 2017

Počet workshopů: 10

Den výuky - workshopy: Středa, nebo čtvrtek

Čas výuky - workshopy: 9:00-13:00

Cena za kompletní seriál ws: 29 900,-Kč + DPH (36 179,-Kč celkem)
Cena jednoho workshopu: 2 990,-Kč + DPH (3 618,-Kč celkem)
Cena bloku workshopů: 8 970,-Kč + DPH (10 854,-Kč celkem)

Data pro workshopy: první workshop proběhne 14.9.2016

Termíny workshopů: Názvy workshopů:

14.9.2016

Základní pilíře úspěšné firmy, aneb „Jak vybudovat stoletou firmu”


12.10.2016

Emoce v komunikaci

9.11.2016

Efektivní a nenásilná komunikace

11.1.2017

Vyjednávání a argumentace

8.2.2017

 

Jak být skvělý leader

16.3.2017

Praktický výcvik metody v leadershipu

12.4.2017 Aplikace leadershipu v praxi
10.5.2017

Hledat? Ne, přitahovat lidi!

7.6.2017

Jak poznat člověka očima psychologa

12.7.2017

Poznání člověka pomocí hry, aneb „Hra jako nástroj poznání člověka”

Individuální setkávání: termín i čas dle domluvy

Na co se můžete těšit?

1. Základní pilíře úspěšné firmy, aneb „Jak vybudovat stoletou firmu

V tomto workshopu se dozvíte, na čem je třeba stavět, když chcete být úspěšní a vybudovat úspěšnou firmu. Společně budeme hledat odpovědi na otázky, jaký je smysl existence Vaší společnosti, jak vytvořit a sdílet takovou vizi, ze které bude běhat mráz po zádech a jakým způsobem splnit každý cíl, který si stanovíte. Základem je také uvažování nad Vašimi hodnotami a hodnotami Vaší firmy.

Kdy: 14.9.2016, vždy 9:00-13:00 hodin

Kde: Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Cena: 2 990,- Kč + DPH, včetně občerstvení

Více informací: Základní pilíře úspěšné firmy, aneb „Jak vybudovat stoletou firmu”

Chci se přihlásit!

2. Efektivní komunikace

Tento blok workshopů zahrnuje tři workshopy s názvy: Emoce v komunikaci, Efektivní a nenásilná komunikace a vyjednávání a argumentace.

Chcete efektivně komunikovat?

Představujeme Vám blok workshopů zaměřený na efektivní aplikaci psychologických poznatků do vedení firmy a lidí v ní. Postupně Vás provedeme workshopy, na kterých se dozvíte, jak účinně komunikovat, jak zacházet s emocemi, využívat prvky nenásilné komunikace a dohodnout se s každým, s kým se dohodnout chcete.

Pro koho je blok určený?

Pro všechny motivované k vlastnímu rozvoji, kteří chtějí zlepšit své komunikační schopnosti. Pro ty, kteří ve své práci potřebují účinně komunikovat s lidmi tak, aby nedocházelo k nedorozuměním. Pro ty, jejichž práce vyžaduje dovednost umět se dohodnout s lidmi za užití vyjednávání a vhodné argumentace.

Jak to bude probíhat?

Setkání se uskuteční v menší skupině lidí spolu s lektorem. Hlavní náplní budou praktická cvičení, tréninky a propojování teorie s reálnými příklady z Vaší praxe. Důležitou součástí je také zpětná vazba a sdílení ve skupině. Ke každému tématu dostanete k dispozici tištěné materiály, jejichž součástí bude vysvětlení probírané látky, příklady a cvičení k vyplnění.

Z bloku si můžete odnést:

 • Zásady kvalitní a efektivní komunikace: základní stavební kameny komunikace a transakční analýzy (integrativní psychologický přístup a směr psychoterapie, který se zabývá především mezilidskou komunikací) a jejich využití v praxi.
 • Jak zacházet s emocemi.
 • Porozumění principům nenásilné komunikace: dovednost umět druhému aktivně naslouchat, vyjadřovat porozumění, brát ohled na emoční prožívání druhých, vyjádření potřeb obou komunikačních partnerů a hledání harmonie mezi nimi.
 • Způsoby, jak vyjadřovat porozumění druhým.
 • Techniky na účinné rozpoznání manipulace: anatomie lži a jak se účinně bránit manipulaci.
 • Dovednosti pro vyjednávání a argumentaci: jakým způsobem dosáhnout toho, co chcete, aniž byste pošlapali potřeby druhých, zvládání námitek.

Kdy: 12.10.2016, 9.11.2016 a 11.1.2017 vždy 9:00-13:00 hodin

Kde: Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Cena: 8 970,- Kč + DPH, včetně občerstvení

Více informací: Emoce v komunikaci, Efektivní a nenásilná komunikace a Vyjednávání a argumentace

Chci se přihlásit!

3. Chcete se stát leaderem?

Blok zahrnuje tři workshopy s názvy: Jak být skvělý leader, Praktický výcvik metody v leadershipu, Aplikace leadershipu v praxi.

Představujeme Vám blok workshopů zaměřený na efektivní aplikaci psychologických poznatků do vedení firmy a lidí v ní. Postupně Vás provedeme třemi workshopy, na kterých se dozvíte jak být skvělým a efektivním leaderem a vytrénujete dovednosti k tomu potřebné.

Pro koho je blok určený?

Pro všechny motivované k vlastnímu rozvoji, kteří se chtějí stát leadery. Pro ty, jejichž práce zahrnuje vedení lidí či týmů, a chtějí se dozvědět více o vedení svých podřízených. Pro manažery, top manažery či majitele a spoluvlastníky společností nebo pro ty, kteří se jimi chtějí stát.

Jak to bude probíhat?

Všechny tři setkání se uskuteční v menší skupině lidí spolu s lektorem. Hlavní náplní budou praktická cvičení, tréninky a propojování teorie s reálnými příklady z Vaší praxe. Důležitou součástí je také zpětná vazba a sdílení ve skupině. Ke každému tématu dostanete k dispozici tištěné materiály, jejichž součástí bude vysvětlení probírané látky, příklady a cvičení k vyplnění.

Z bloku si můžete odnést:

 • Poznání toho, co dělá leadera leaderem.
 • Porozumění stěžejním rozdílům mezi managementem a leadershipem.
 • Pochopení motivů a potřeb vedených lidí.
 • Základy praktických metod a modelů v leadershipu: Game strategy, GROW a neurolingvistické programování a jejich využití v praxi.
 • Způsoby, jak aplikovat naučené do praxe v pracovním prostředí.
 • Monitorování a rozbor výsledků toho, jak se Vám daří naučené do praxe aplikovat.
 • Plánování dalších kroků pro aplikaci leadershipu do praxe, sdílení aplikace.

Kdy: 8

8.2.2017, 16.3.2017 a 12.4.2017 vždy 9:00-13:00 hodin

Kde: Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Cena: 8 970,- Kč + DPH, včetně občerstvení

Více informací: Jak být skvělý leader, Praktický výcvik metody v leadershipu, Aplikace leadershipu v praxi

Chci se přihlásit!

4. Chcete mít v organizaci ty správné lidi?

Představujeme Vám blok tří workshopů zaměřený na efektivní aplikaci psychologických poznatků do vedení firmy a lidí v ní. Postupně Vás provedeme vzděláváním, díky kterému se dozvíte, jak dosáhnout toho, že do své společnosti přitáhnete ty správné lidi.

Blok zahrnuje workshopy s názvy: Hledat? Ne, přitahovat lidi!, Poznání člověka pomocí hry aneb „Hra jako nástroj poznání člověka” a Jak poznat člověka očima psychologa.

Pro koho je blok určený?

Pro všechny motivované k vlastnímu rozvoji, jejichž práce zahrnuje vedení lidí či týmů, pro majitele společností, kteří chtějí mít ve svém týmu ty správné lidi, i pro ty, kteří mají v organizaci na starost procesy výběru vhodných zaměstnanců.

Jak to bude probíhat?

Všechna tři setkání se uskuteční v menší skupině lidí spolu s lektorem. Hlavní náplní budou praktická cvičení, tréninky a propojování teorie s reálnými příklady z Vaší praxe. Důležitou součástí je také zpětná vazba a sdílení ve skupině. Ke každému tématu dostanete k dispozici tištěné materiály, jejichž součástí bude vysvětlení probírané látky, příklady a cvičení k vyplnění.

Z bloku si můžete odnést:

 • Porozumění i dovednost toho, jakým způsobem do své firmy přitáhnout takové lidi, které chcete.
 • Způsoby, jak využít hodnot, vize a smyslu firmy pro přitahování těchto lidí.
 • Pochopení toho, co je třeba znát, abyste mohli přitahovat ty správné lidi: koho, kde a jak oslovit a zaujmout.
 • Nový způsob poznání lidí pomocí hry: nejdříve si vše zažijete „na vlastní kůži“, poté se dozvíte, jak s nástrojem pracovat a používat jej tak, aby získané výsledky byly validní.
 • Další způsoby poznávání osobnosti člověka ještě před i v rámci pracovního pohovoru: motivační dopis, životopis, sociální stopy, kladení otázek při pohovoru, efektivní práce s informacemi z pohovoru, využití psychodiagnostických testů.
 • Nastavení procesů přijímání nových lidí a využití kompetenčních modelů při výběru zaměstnanců i jiných procesech ve firmě.

Kdy: 10.5.2017, 7.6.2017 a 12.7.2017, vždy 9:00-13:00 hodin

Kde: Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Cena: 8 970,- Kč + DPH, včetně občerstvení

Více informací: Hledat? Ne, přitahovat lidi!Jak poznat člověka očima psychologa a Poznání člověka pomocí hry, aneb „Hra jako nástroj poznání člověka”

Chci se přihlásit!

 

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.