Skip to the content

Využití psychodiagnostiky ve firemním prostředí rychle a efektivně

Častým přáním mnoha personalistů je možnost využívat psychodiagnostiku v rámci výběrových řízení. Při bližším zkoumání ale často narazí na to, že zavedení psychodiagnostiky není jen tak.

Jednak je časné, že příslušnou metodu smějí obsluhovat pouze titulovaní psychologové, případně je možné v metodě se zaškolit, což ale kromě nákladů na metodu samotnou přináší také nemalé náklady na ono školení, které mnohdy bývá i vícedenní.

Dalším úskalím bývá vysoká časová náročnost testu pro testovanou osobu a tím pádem neúměrné zatížení i vzhledem k povaze obsazované pozice (například nižší administrativní pozice).

Komplexní osobnostní dotazníky totiž často čítají několik stovek otázek a jejich vyplnění zabere klidně i hodinu. Takovéto komplexní posouzení osobnosti člověka je jistě přínosné, ovšem v mnoha případech personální práce zbytečně detailní a ve výsledku neefektivní. Pro základní posouzení osobnosti člověka doporučujeme použití kratšího screeningového dotazníku, jehož vyplnění testované osobě nezabere déle než 10 minut a personalistovi přehlednou formou podává základní informace o osobnosti člověka vzhledem k potenciálnímu pracovnímu výkonu. Typologický test osobnosti (TPI) je potom v dalších kolech výběrového řízení možné doplnit o komplexnější dotazník, například SMI, pokud personalista uzná, že je to vhodné.

Nejpodstatnější výhodou typologického dotazníku TPI je jeho rychlost, přehlednost a maximální možná využitelnost při výběrovém řízení.

Dotazník typologie osobnosti (TPI) je diagnostická metoda pro zjištění vrozených pozitivních i negativních stránek osobnosti s následným přesahem do osobního a pracovního života testované osoby. TPI obsahuje 4 základní škály a 8 doplňkových škál, kde se formou grafů a testových polí dozvíme, jak na tom testovaná osoba je z hlediska: extraverze X introverze, intuice X percepce, racionálna X emotivity a perfekce X liberalismu.

Kromě těchto jednotlivých výsledků TPI nabízí také závěrečné shrnutí, které jasnou a srozumitelnou formou integruje zjištěné výsledky do zprávy, která popisuje obecné rysy osobnosti testovaného, jeho projevy v mezilidských vztazích, jeho projevy v zaměstnání, jeho chování vůči kolegům v zaměstnání a jeho silné a slabé stránky.

Celý dotazník včetně zobrazení výsledků probíhá online formou. Testovaná osoba jej tedy vyplňuje z pohodlí svého domova prostřednictvím internetového prohlížeče. Dotazník splňuje všechny psychometrické parametry, která kvalitní psychologická metoda splňovat má. Personalista, který metodu zadává, prochází pouze krátkým zaškolením na ovládání systému a základní orientaci v dotazníku, neboť výsledky jsou prezentovány tak, aby byly jasné a srozumitelné na první pohled.

Pokud vás zaujala psychodiagnostika, nebo chcete vědět více o naší práci, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese: info@psychometry.cz

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.