Skip to the content

Jak moc bychom měli být pozitivní?

Pozitivní myšlení z nás dělá lepšího člověka. Jsme díky němu kreativní, máme dobrou náladu a lidé jsou rádi v naší přítomnosti. Jsme také otevřeni novým možnostem a příležitostem. Být pozitivní za každé situace však nemusí být vždy dobré řešení, někdy je výhoda také poslechnout své negativní emoce. Kdy je i negativita výhodou a kolik bychom jí měli mít?

Pokud by negativní emoce nehrály v našem životě důležitou roli, zřejmě by již neexistovaly nebo bychom nemohli prožívat tak hluboké a různorodé emoce. Negativní emoce nás mohou uchránit před nebezpečím, upozornit na důležité okolnosti. Jsou našim dobrým ochráncem. Stejně tak bychom se nevyvíjeli vpřed. Neměli bychom motivaci k dosažení našeho štěstí. Negativních emocí by však nemělo být ani příliš. Místo hnacího motoru bychom se mohli dostat do spárů ochromujícího smutku a strachu. Kolik negativity je tak akorát?

Správný poměr mezi pozitivitou a negativitou podle odborníků existuje. Je jím kouzelné číslo 3:1. Tedy za stanovené období, kdy řešíme nějakou situaci, bychom měli prožívat a vyjadřovat nejméně třikrát více pozitivních emocí, než negativních. Jedna čtvrtina negativních emocí však může být prospěšná. Ani na negativní emoce by se nemělo zapomínat. Mohou být totiž přínosné.

Pozitivní emoce a úspěch

Marcia Losada, který přišel s poměrem 3:1 společně s Barbarou Fredericksnovou, zkoumal pozitivní chování v praxi. Při pozorování efektivity výkonu pracovních týmů zjistil, že týmy, které projevovaly při cestě za stanoveným cílem více pozitivity, byly také více výkonné a dosahovaly lepších výsledků. Tedy týmy s lepším výkonem reagovali v situacích pozitivněji než týmy neúspěšné.

Poměr 3:1 vyjadřuje hranici, která zjednodušeně dělí lidi na ty, kteří budou dosahovat úspěšně svých cílů a naopak na ty, kterým přílišná negativita bude zabraňovat těchto cílů dosáhnout. Tento poměr neplatí jen při výkonu týmů. Bylo zjištěno, že úspěšní lidé podmínku 3:1 splňují. Úspěšní lidé cítí a vyjadřují pozitivní emoce více než lidé neúspěšní.

Pozitivní přístup nám může pomoci dosáhnout našich cílů, nesmí se však opomínat významnost emocí negativních. Negativní emoce nás usměrňují, pomáhají nám v rozhodování a dodávají nám životní rovnováhu.

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.