Skip to the content

Když hlava neslouží a slova nestačí – poruchy myšlení

Proces myšlení je nejdokonalejší mentální schopnost, která nám umožní poznávání a pochopení vztahů, interpretaci událostí, vytvářet a používat představy a pojmy i k abstraktnímu vyjádření a kreativitě.

Myslet bychom ovšem nemohli bez řeči. Ať už se jedná o řeč znělou, kterou používáme ke komunikaci nebo o řeč vnitřní, jež slouží k našim vnitřním rozhovorům a myšlenkovým pochodům. Myšlení je nejsložitější psychická funkce a hlavním prvkem, který nás dělí od světa zvířat. Myslíme formou pojmů.

Je prokázáno, že přemýšlet můžeme pouze o věcech, které umíme pojmenovat nebo popsat formou řeči. Tedy máme pro ně nějaké slovo a když jej nemáme vytvoříme si jej na základě podobnosti. Bez řeči bychom myslet nemohli. Klidně si to vyzkoušejte sami na sobě. Při vnitřním rozhovoru se snažte uvědomit, že vše, na co myslíte také v duchu vyslovujete nebo pojmenováváte. Všechno má svůj termín.

Myšlení je složité a je spojené s neuronální sítí mozkové kůry. Tak jako u každého procesu i zde se mohou objevovat psychické poruchy. Existuje několik tipů poruchy myšlení.

 1. Porucha dynamiky myšlení - při ní dochází ke změně rychlosti myšlenkových procesů (když myšlení zpomalí jedná se o útlum, extrémní situací je pak úplný záraz myšlení – myšlenky jsou úplně zablokovány; opakem je myšlení zrychlené může zajít až do podoby myšlenkového trysku), při zrychleném myšlení se díky propojení objevuje také zrychlené mluvení a mnohomluvnost, myšlení může zrychlit natolik, že nás nenechá dokončit věty a hned začíná nové
 2. Porucha struktury myšlení – dochází k ní při narušení řetězce myšlenek, vazeb a asociací
 • Ulpívavé myšlení – setrvává i jednoho slova nebo představy
 • Nevýpravné myšlení - zůstává u jedné myšlenky, tématu, představu a stále se k ní vrací, aniž by ji jakkoli rozvíjelo dále
 • Zabíhavé myšlení – skáče a odbočuje do detailů, nepodstatné podrobnosti, vedlejší myšlenky, myšlení se příliš rozvětvuje a ztratí linku, neodlišuje důležité a podstatné od nepodstatného
 • Paralogické myšlení – ztrácí logické vazby, vytváří nové logické souvislosti a celky (neologismy) či nová slova, jeví se zcela nesrozumitelně
 • Nesouvislé myšlení – postrádá zcela logické vazby, narušena forma i obsah, věty a slova nedávají smysl
 • Obsedantní, nutkavé myšlení – vracející se, opakující se a vnucující myšlenky a představy, obtěžující a nelze je potlačit, neodbytné obavy
 • Katatymní myšlení - emotivita, nálada narušuje myšlenkový proces, pozitivní energie zabarví myšlenky optimisticky a s nadějí, negativní pesimismus a beznaděj
 • Autistické – je izolované od okolního světa, subjektivní představy a fantazie nahrazují realitu, ponoření se od vnitřního světa
 • Plané mudrování – rozvíjení neplodných dlouhých úvah o nepodstatných věcech nebo samozřejmostech
 • Symbolické myšlení – používá obtížně pochopitelné individuálně upravené symboly a symbolické významy nacházející se vždy a ve všem
 • Paranoidní myšlení – vše vztahuje na svoji osobu i neutrální situace, vidí vždy ohrožení, nepřátelství a podezřívá okolí
 1. Poruchy obsahu myšlení – bludy, jsou nepodložená a nevyvratitelná přesvědčení, která neodpovídají realitě, ale mají vliv na jednání a prožívání (depresivní, expanzivní a paranoidní)

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.