Skip to the content

Náladovost: vlastnost vs. psychická porucha

Každý jedinec se s emocemi vyrovnává jiným způsobem. Zatímco jednoho můžeme označit jako náladového člověka, jiný na sobě nedá znát, jaké emoce uvnitř prožívá. Nejedná se zrovna o příjemnou vlastnost, zvláště pokud lidé nevědí, co mají od dané osoby očekávat. Bude při vyřčení zprávy zuřit, vztekat se, plakat nebo se smát? Těžko u velmi náladových lidí můžeme odhadnout jejich reakci. Z vědeckého hlediska ovšem prožívání emocí není nijak na škodu a pomáhá lidem vyrovnat se s životními situacemi.

Náladové jedince najdete ve všech věkových kategoriích. Od malého dítěte, přes trucujícího teenagera, nevrlého šéfa či uraženého prarodiče. Zkrátka všichni prožívají své emoce, které nezřídka bývají zakončeny výbuchem vzteků. I to je pro nás jakýsi očistný rituál, díky kterému jsme schopni uvolnit nahromaděný stres a tlak.

Pokud se to děje vám či lidem ve vašem okolí jen zřídka, je to zcela běžná záležitost. Kdy ovšem můžeme označit člověka za emočně labilního? Jedná se již o poruchu nebo jen určitou charakterovou zvláštnost?

 

Emoční labilita

Labilitu můžeme popsat českým výrazem proměnlivost, nestálost či kolísavost a bývá stavěna do protikladu stability. Obecný význam slova labilní znamená, že se jedná o zvýšené emocionální kolísání v čase i intenzitě projevu emocí.

V extrémních případech může být znakem duševní poruchy. Není ovšem jednoduché jednoznačně určit, zda se jedná o labilního člověka, či jen silnou součást temperamentu nebo o přirozeně zvýšenou emocionální citlivost.

 

Nezvladatelné emoce

S těmi se můžeme setkat u lidí, u nichž se emocionalita zcela vymkne kontrole. Stává se patologickou, tedy již výrazně narušuje každodenní běžné fungování. Patologická emoční labilita se od té přirozené liší v hloubce a intenzitě prožívání emocí, a dále v biologické příčině.

V určitých případech může být také geneticky podmíněna. Jako je tomu například u nemoci ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivity) nebo u bipolární afektivní poruchy (známé též jako maniodepresivní psychóza).

 

Většina z nás se někdy chová labilně. Vždy záleží na situaci, ve které se nacházíme. Emoční labilitu u lidí budou výrazně zvyšovat stresové a emočně vypjaté situace.

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.