Skip to the content

Využití karet při řízení lidí ve firmě

Get2KnowMe®, projekt společnosti Institute of Applied Psychology, umožňuje lépe poznat sebe i ostatní. Pomocí karet s emocemi, hodnotami a kompetencemi vám přiblíží osobnost daného člověka. Odhalí vám, na co klade důraz a co považuje za své silné i slabé stránky, a napoví vám, jak mu lépe porozumět. A jak to může vypadat v praxi?

Jeden z autorů projektu například karty použil, aby vysvětlil, jak si představuje fungování pracovního kolektivu. Označil několik hodnot, které v tomto kontextu vnímá jako zásadní. V prvé řadě uvedl, že potřebuje cítit, že to, co tým i každý jeho člen dělá, má smysl a spěje k nějakému výsledku. Neméně důležité jsou pak vztahy mezi jednotlivými členy týmu, které by měly být veskrze přátelské, v ideálním případě až rodinné. Vše je ovšem podmíněno respektováním pravidel a jistou měrou kontroly.

Pokud vše funguje, vykonávaná práce má smysl a přináší výsledky, je možné uvolnění a větší svoboda, posun od přátelských vztahů k takřka rodinným. Dojde-li však k nějakému problému a dostaví se neúspěch, je třeba posílit kontrolu a připomenout pravidla, případně stanovit nová, s čímž souvisí snížení svobody a návrat na přátelskou úroveň vztahů. A protože v sebedokonalejším kolektivu občas k nějakému neúspěchu dojde, je to vlastně neustálý koloběh, ovšem s každým dalším kolem se členové týmu něco nového naučí, a tak vždy dochází k nějakému posunu, zlepšení.

Samotní členové týmu by pak měli být především komunikativní, rozhodní a zaměřeni na osobní rozvoj.

Více se o projektu dozvíte na našich webových stránkách - ZDE.

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.