Skip to the content

Co pomáhá při řešení problémů?

Problémům se lze v životě jen těžko úplně vyhnout. V některých případech problémům nelze zabránit,  důležité však je, umět je efektivně řešit. Ať už se jedná o maličkost nebo vážné problémy, existuje několik faktorů, které ovlivňuji to, zda bude dosaženo vhodného řešení. Co může při řešení problémů pomoci?

Poznání problému

Aby bylo vůbec možné uvažovat nad správným řešením problému, je nezbytné mu porozumět. Často nestačí jen povrchní znalost a první dojem. Podstatné je uvědomit si všechny souvislosti, které k problému patří. Ty mohou často poskytnout vodítko k jednotlivým možnostem řešení. Důležitá je také schopnost rozlišit, které informace jsou významné a které nikoli. To vám zabrání ztratit se v maličkostech, které ve skutečnosti tvoří jen malou část problému, i když se na první pohled zdá, že jsou jeho podstatou.

Dřívější zkušenost

Dřívější znalosti a učení mohu pomoci s řešením nového problému. Přes to, že jste se se stejným problémem v minulosti nesetkali, mohli jste řešit něco podobného. Minulé zkušenosti mohou poskytnout inspiraci či přímo návod na řešení, které může být použitelné i při řešení nového problému. Pomocí může nejen zkušenost se zdárným vyřešením podobného problému, stejné přínosné může být také poučení z vlastních chyb.

Odborník

V některých situacích se objeví problémy, se kterými člověk nemá žádnou předchozí zkušenost, nebo jsou příliš složité či závažné. V takových případech může pomoci odborník, který má hlubší znalosti o dané problematice a může vám proto poskytnout kvalifikovanější pomoc. Tato možnost má také jinou výhodu. Další člověk se na daný problém může podívat z určitého odstupu a díky tomu vám může přinést nový úhel pohledu.

Tvořivost

Pokud neřešíte problém, u kterého lze stanovit přesný postup, může být velmi nápomocná kreativita. Kreativní člověk je schopen rychle zareagovat, být flexibilní, je otevřený novým možnostem a neobvyklým řešením, které mohou pomoci při řešení nových problémů.

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.