Skip to the content

Mýtus č. 6 Dospívání je vždy obdobím duševních zmatků

Puberta a období dospívání je vždy obtížně pro celou rodinu. Tradičně dochází ke změnám v chování teenagera a nepochopení jeho motivů rodiči a naopak. Hormonální změny a sociální výzvy jsou kritickým obdobím.  Někteří nazývají konfliktní chování pubescentů tzv. nemocí dospívání.

Podle mnoha psychoanalytiků bylo období puberty vždy spojené s emocionálními změnami, vášnivými projevy a bolestnými myšlenka. Citová bouře, která provází změny dospívání je nazírána jako naprosto normální projev. Naopak neexistence těchto stavů je důvodem ke zpochybnění psychické stability dospívajícího. Adolescence je identifikována těmito třemi hlavními body: konflikty s rodiči a autoritami, kolísáním nálady, rizikovým chováním.

Knihy a filmy nám ukazují pouze realitu problematického dospívání a ovlivňuje tak již několik desetiletí mínění veřejnosti. Adolescence je přijímána jako problematický sociální jev. Příběhy spokojených a klidných let dospívající mládeže by bohužel natolik nezaujaly veřejnost a neprodukovaly prodejní zisky.

Pravdou je, že u některých adolescentů dochází ke zvýšenému výskytu těchto tří hlavních problémů především ve srovnání s jinými věkovými kategoriemi. Nejsou ovšem pravidlem. U některých dospívajících je období puberty psychicky a emočně náročnější. Na základě vědeckých a sociologických průzkumů je bezpečné prohlásit, že zhruba 20% dospívajících se setká s obtížemi a psychickým vypětím. Na výskyt těchto komplikací mají vliv předpoklady nebo doposud skryté projevy psychických poruch a depresí. Náchylnější jsou také děti z problematických rodin. Tvrzení, že adolescence je problematický a psychicky náročná pro celou populaci dospívajících je nepravdivé. Je totiž založeno pouze na malém vzorku teenagerů, tvořících výjimku v celkovém množství mladistvých.

Ve světovém srovnání se navíc ukazuje, že tzv. nemocí dospívání trpí mládež především v západní civilizaci. Východní civilizační okruhy - v Japonsku a Číně popisují v 90% období dospívání jako klidné.  Jedná se tedy o kulturně podmíněný jev v reakci na sociální tlak a normy naší společnosti.  

Začne-li se váš potokem tedy zmítat v bouři zjitřených emocí a zmatků puberty nevěste hlavu. Pošlete jej na zkušenou do Japonska.

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.