Skip to the content

Tréma: Co může pomoci?

V průběhu života se člověk setkává s mnoha stresujícími, důležitými nebo obtížnými situacemi. Jednou z reakcí na takovou situaci může být tréma. Kdy se často objevuje? A jak s ní lze bojovat?

Tréma je přehnaný anticipovaný strach projevující se v situacích, které jsou pro člověka důležité nebo náročné. Často se jedná o situace, kdy člověk vystupuje před větším počtem lidí, při prezentaci, zkoušce, před důležitým sportovním výkonem, nebo při pracovním jednáním. Projevy trémy mohou být velmi individuální. Jedná se např. o zvýšený tlukot srdce, pocení, sucho v ústech nebo třes.  Tréma může souviset se strachem z neúspěchu, ze ztráty prestiže nebo ze zklamání okolí.

Tréma však nemusí být jen negativní. Může upozornit na důležité situace, může být signálem toho, že nám na dané věci záleží a je pro nás důležitá. Přesto může také negativně ovlivňovat kvalitu života a zabraňovat dosažení stanovených cílů. Tréma se může postupně prohlubovat, z méně hlubokého strachu se může stát fobie. Pokud se člověk vyhýbá nepříjemným situacím, může to zvětšit strach z dané situace. Pocit kontroly nad situací může pomoci při překonávání strachu.

Základem je přijmout strach, ten je přirozenou reakcí organismu. Neznamená to však, že strach nemůžeme zvládnout a nic s ním udělat. Přijetí strachu je prvním krokem v boji s trémou. Je důležité věřit, že jeho překonání máte ve svých rukou. Pomoci také může uvědomění, že ani případný neúspěch není katastrofou. K většině cílů se lze dostat různými způsoby, přínosné tedy může být vystoupit ze stereotypů a zvažovat různé možnosti, které se naskytají. Motivující a zároveň uklidňující může být také odměna, kterou si člověk může dopřát, ať už bude výsledek snažení jakýkoli.

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.