Skip to the content

Z reality do světa příšer - Halucinace

Svět je místo plné vjemů a podnětů. V okamžiku, kdy nás naše smysly přesvědčí o tom, že je v něm ještě něco dalšího, co tam být nemá ztrácíme svobodu rozhodování a možnost vést normální život. Halucinace si nebezpečně zahrávají s naší psychikou a odkrývají poruchu vnímání.

Halucinace jsou dalším druhem poruchy vnímání. Oproti iluzím jsou ovšem halucinace mnohem zákeřnější v tom, že vytváření vjemy, které nejsou. Tedy doslova dávají dotyčnému pocit, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje. Například postavy, které nás ohrožují nebo objekty, které jsou v cestě nebo nám v něčem brání. Stejně tak jako naše vlastní tělesné omezení. Halucinace mohou vznikat jako vjemy všech smyslů. Halucinace se jen velmi zřídka mohou objevit u duševně zdravých lidí, a to pouze v případech zrakového postižení. V okamžiku, kdy si dotyčný uvědomí, že se nejedná o realitu, ale o šalbu smyslů nazýváme vjem tzv. pseudohalucinací.

Halucinace se vyskytují v několika podobách:

1) jednoduché – jedná se o jednoduché počitky, vnímání neexistujících světel, barev, obrazů, zvuků, pachů i chutí

2) složité – vjemy celých neexistujících osob, zvířat, objektů, scén, situací, rozhovorů…

3) kombinované – několik smyslových vjemů naráz,

4) asociované – obvykle se jedná o seskupení halucinací, například prvotní zvuk přicházející osoby, pak její obraz a pocit doteku na kůži….

 

Halucinace můžeme také dělit na základě jednotlivých smyslů

Hluchové – hlasů, zvuků, které nám přikazují, radí nebo nadávají, hájí či se mezi sebou přou

Zrakové – vidění jednotlivých osob, zvířat a věcí, nebo i celých situací, scén a krajin

Čichové a chuťové – vnímání pachů a chutí, které neexistují a jsou většinou nepříjemné

Tělové – většinou se týkají částí nebo celého těla a objevují se v několika podobách (hmatové, pohybové, orgánové a halucinace posedlosti – pocit, že naše tělo ovládá jiná osoba, bytost, která nás ovlivňuje)

 

V rámci opakujících se pseudohalucinací označujeme jejich opakovaný výskyt jako flashback – znovu se objevující stejná halucinace, která je mnohdy následkem prožitých traumatických situací nebo užívání drog.

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.