Skip to the content

Kdy a proč je dobré zapojit projektový management?

V globalizované ekonomice, které vládnou sociální sítě a informační technologie, je čas klíčovou veličinou každé firmy. Ani vynikající záměr, návrh a originální výrobek, nedokáže zachránit firmu, pokud se stejným nápadem přijde konkurence o setinu vteřiny dříve na trh.

V obchodě a marketingu více, než kde jinde platí, že kdo dřív přijde, ten dřív bere. A mnohdy to znamená prakticky vše. Pro menší podnik, to může být otázka života a smrti. Stačí, aby s podobným výrobkem přišli soupeřové o pár dní dříve. A to především díky projektovému managementu.

Klasická lineární a hierarchická struktura, je svázána časově náročným rozhodovacím procesem, má příliš omezené zdroje a tím pádem i náklady. Všechny procesy jsou ovlivněny komunikačním šumem uvnitř firmy a nevyhnutelným řetězcem rozhodování a schvalování. Občas se k takové situaci přidá také tzv. ping -pong fenomén, kdy se snaží jedno oddělení firmy házet zodpovědnost a povinnosti na jiné až se nakonec dané věci neujme nikdo a tak se problém pochopitelně nevyřeší.

Právě projektový management byl vytvořen k tomu, aby se zabránilo časovým ztrátám a věci se hnuly kupředu. Díky efektivní komunikaci, jasnému rozdělení povinností a efektivní spolupráci, má projektový management rychlé výsledky a je rozhodujícím prostředkem světové ekonomiky.

Zavedení projektového řešení do firmy není snadný proces. Vyžaduje plnou podporu vedení a schopnost celé firmy postavit se za tuto myšlenku a podporovat projekt. Nutný je samozřejmě také profesionální přístup k zavedení projektového managementu do každodenních procesů firmy. Základem správného zavedení do firmy je schopný a vzdělaný projektový tým. Prvním krokem tedy musí být vzdělání a znalosti využití projektových nástrojů u všech zaměstnanců, nejen u předem vybraného týmu. Pokud má podnik prosperovat, dříve nebo později budou projekty vyžadovat kompletní podporu celé firemní infrastruktury. Propojení všech částí firmy a jejich činnosti je vitální záležitostí úspěšného naplnění projektových cílů a vytrvalého růstu a produkce. Jakmile bude jednou produkt/ projekt vytvořen a uveden na trh, jeho výroba, zákaznická péče, marketing a logistika, vývoj nových verzí atd. To vše bude vycházet z původního plánování a projektové dokumentace, kterou musí být všichni zaměstnanci firmy bez ohledu na pozici a zařazení schopni vnímat, rozumět jí a předat dál, bude-li to potřeba.

Projektový management vnáší do firemního prostředí vyšší jistotu v úsilí směrem k dosažení cílů, snižuje ve výsledku náklady na firemní aktivity, zkracuje časové možnosti a termíny, vyžaduje menší námahu a přináší možnost spolupráce s vyspělými světovými podniky. Firma získá přístup a schopnosti k zapojení do zahraničního obchodu a soutěžení o nové zakázky a nové trhy. Projektové řízení a management jsou dynamickým pohonem firmy, pokud sní o lepších výsledcích, vyšších ziscích a efektivní produkci. Menší tlak na zaměstnance a jejich větší úspěšnost a rozsah činností je bude motivovat k usilovnější práci, vlastní iniciativě a silnější loajalitě vůči firmě, která je do projektového managementu zapojila a poskytla jim šanci pro rozvoj a nové informace.

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.