Skip to the content

Marketing: Nekonečný prostor neomezených možností

Žádný podnik se neobejde bez zákazníků. Klienty, spotřebitele, zákazníky, návštěvníky – ty všechny je nutné zaujmout a získat si jejich pozornost, důvěru a oblibu. Žádná firma nestojí jen na výrobě, ale také na poptávce. Bez kupujících nemůže obchodní společnost existovat.

Kouzlo povědomí

Abychom pro svoji firmu získali klientelu a zajistili si odbyt zboží, je nutné nějakým originálním způsobem představit své produkty, služby a firmu veřejnosti. Na tom, jak se uvedeme a s čím si nás zákazníci spojí velmi záleží. Pro tento účel vznikl marketing a tzv. vztah s veřejností (PR – z anglického public relations).

Marketing jako samostatný obor vznikl na počátku 20. století v USA. Zemi neomezených možností a v té době jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Jeho celosvětové využití je odrazem potřeby představení a uvedení zboží mezi spotřebitele a nutnosti plánovat firemní kroky.

Marketing má za úkol připravit koncept a plán firemní produkce a výroby, obchodní i firemní politiky postavené na průzkumu trhu, plánování výrobního programu a propagaci vedoucí k maximálnímu zisku firmy.

Marketing je souhrnem činností, které představí široké veřejnosti naše výrobky a zároveň je dokáže motivovat ke koupi právě těchto našich produktů. Jednoduše řečeno má zajistit, aby se správný produkt dostal ke správnému uživateli ve správném čase a za správných podmínek.

Marketing má za úkol zajistit všechny činnosti, které jsou nutné pro cestu výrobku z firmy k zákazníkovi. Předpokladem je, že producent má za cíl uspokojit potřeby spotřebitele i sebe sama. V rámci marketingu tak nalezneme proces plánování a naplňování koncepce firmy, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny na trhu, uspokojující potřeby jedinců a organizací.

Marketingový proces tedy běžně zahrnuje:

  1. Tvorbu produktu za poptávanou cenu
  2. Zajištění distribuce, na správném místě a v požadovaném čase (v tomto bodě se setkává s oborem logistiky)
  3. Udržení výrobku na trhu a zvyšovat zisky (místo pro použití reklamy a PR)

Základním úkolem marketingu je získání představ a uspokojení potřeb zákazníků. Dále také musí dosáhnout výhody před ostatními účastníky ekonomické soutěže. Tyto úkoly se odvíjí od analýzy zákazníka a trhu a v neposlední řadě také konkurenčního prostředí.

Obsahem takové analýzy jsou například:

  • psychologické jevy (vnímání, paměť, hodnocení, city, motivy, učení)
  • společenské aspekty spotřeby (vliv mezilidských vztahů, rozhodování v rodině, zájmové a společenské skupiny, hromadné sdělovací prostředky, kulturní, sociálně politické vlivy)

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.