Skip to the content

1.11.2016 - POZVÁNKA NA WORKSHOPY Get2KnowMe®

POZVÁNKA NA WORKSHOPY Get2KnowMe®

 • VAŠE SEBEPOZNÁNÍ A VÁŠ OSOBNÍ RŮST
 • POZNÁNÍ A ROZVOJ DRUHÝCH LIDÍ
 • HRA JAKO NÁSTROJ POZNÁNÍ
 • CESTA K UVĚDOMĚNÍ
Srdečně Vás zveme na workshopy k projektu Get2KnowMe®, který vznikl ve společnosti Institute of Applied Psychology. Skrze workshopy vedeme účastníky k aplikaci principů poznávání druhého člověka, které je založeno na vztahu a zájmu.

Nedílnou součástí vzdělávání je sebepoznání a rozvíjení praktických dovedností poznávat druhého člověka. Obsahem workshopů je práce s psychologickou hrou, která je určena pro využití všude tam, kde je cílem autenticky poznat druhého člověka a pomoci mu v jeho rozvoji. Smyslem hry je vést člověka k UVĚDOMĚNÍ A SEBEPOZNÁNÍ ve třech oblastech: hodnotách, emocích a kompetencích.

Z WORKSHOPŮ SI ODNESETE:

 • Pracujete s hodnotami tak, že si umíte stanovit firemní, týmové i osobní hodnoty.
 • Vyznáte se v emocích a víte, jak postupovat, abyste je ovládali u sebe a u ostatních.
 • Znáte kompetence a umíte je nastavit u každé činnosti/pracovní pozice.
 • Vyznáte se sami v sobě a umíte poznat osobnost druhého.
 • Umíte pokládat skvělé otázky a získat na ně odpovědi.

 

 

 

NAUČÍME VÁS POZNÁVAT SEBE I DRUHÉ JINAK.

 

POMŮŽEME VÁM RŮST A ROZVÍJET SE TAK, ABYSTE I VY MOHLI POMOCI OSTATNÍM.

TERMÍNY A ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY

Každý workshop lze absolvovat zvlášť (můžete se tedy např. účastnit jen workshopu Emoce).

Lze se také přihlásit do Trainee programu, což je první úroveň vzdělávání Get2KnowMe®. Tato úroveň opravňuje absolventa nejen k využívání hry jako psychodiagnostické metody typu A, ale potvrzuje také nabitou dovednost poznávání druhého člověka a jeho vedení k seberozvoji. Získání certifikátu Trainee rovněž znamená, že absolvent uplatnil v praxi to, co mu vzdělání zprostředkovalo. Pro získání této certifikace je nutné absolvovat celý tzv. cyklus workshopů (účastníci se tedy hlásí na jednotlivé cykly, nikoliv na samostatné workshopy), individuální konzultace (termíny dle individuální domluvy) a pravidelně přinášet prokazatelné výsledky z aplikace poznatků a cvičení do praxe.

Aktuální termíny workshopů viz tabulka:

 

WORKSHOP HODNOTY

WORKSHOP EMOCE

WORKSHOP KOMPETENCE

1. CYKLUS

1. listopadu

15. listopadu

7. prosince

2. CYKLUS

8. prosince

5. ledna

24. ledna

3. CYKLUS

10. ledna

31. ledna

22. února

4. CYKLUS

2. února

23. února

15. března

5. CYKLUS

14. února

8. března

5. dubna

Čas workshopů: 9:00-16:00 (s přestávkou na oběd).

Místo konání: Institute of Applied Psychology, Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno

Kde nás najdete: mapa

NÁPLNĚ WORKSHOPŮ

WORKSHOP HODNOTY

Hodnoty představují základní pilíře naší existence. Poznáním našich hodnot můžeme lépe porozumět tomu, co nás dělá v životě spokojené či co stojí v pozadí našeho jednání. Žití v souladu s našimi vlastními hodnotami nás činí šťastné, žití v rozporu s nimi naopak vede k nespokojenosti.

Na workshopu se dozvíte:

 • Co jsou to hodnoty a jaké hodnoty rozlišujeme.
 • Jaké jsou vaše osobní a pracovní hodnoty, a jaké hodnoty očekáváte u druhých.
 • Jak aktivně naslouchat a pokládat otázky způsobem, který povede druhého k uvědomění.
 • Prakticky si ověříte získané dovednosti v životě u sebe a u vybraných osob.

 

WORKSHOP EMOCE

Emoce jsou pro nás důležitým signálem o tom, jak fungujeme v našem prostředí. Jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. V některých případech nám však také mohou nepřiléhavé či nevhodně projevené emoce život výrazně komplikovat.

Na workshopu se dozvíte:

 • Co jsou to emoce, jaké jsou a k čemu slouží.
 • Jak vnímat, rozpoznávat a ovládat svoje vlastní emoce.
 • Jak ostatním pomoci s porozuměním a ovládáním jejich emocí.
 • Jak pokládat silné otázky tak, abyste ostatní vedli k přemýšlení o jejich emocích a k uvědomění.

 

WORKSHOP KOMPETENCE

Kompetence představují souhrn schopností, znalostí, dovedností, vlastností a dalších charakteristik osobnosti člověka. Ovlivňují způsob vykonávání konkrétních lidských činností.

Na workshopu se dozvíte:

 • Co jsou kompetence, k čemu slouží a jaké jsou.
 • Jaké kompetence potřebujete při výkonu jednotlivých činností (např. v rodině, v práci).
 • Jak nastavit kompetence pro činnosti a pracovní pozice.

 

LEKTORSKÝ TÝM

Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA, psycholog, autor hry

Mgr. Michaela Píšková, psycholožka, spoluautorka hry

Bc. Lenka Studená, personalistka, spoluautorka hry

CENÍK

JEDEN WORKSHOP:            zaváděcí cena 4 490 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje: vzdělávání, karty emocí, hodnot či kompetencí dle workshopu, skripta, občerstvení včetně oběda

 

TRAINEE PROGRAM:          zaváděcí cena 29 490 Kč (bez DPH)       

Cena zahrnuje: tři celodenní workshopy, skripta, kompletní sadu hry, individuální péči (konzultace a zpětné vazby na průběžně plněné praktické úkoly), kompletní vstupní diagnostiku, občerstvení včetně obědů, certifikaci

 

Přihlášky posílejte na: office@psychometry.cz

Bližší informace na: (+420) 607 060 400

 

 

Těšíme se na Vás!

Tým autorů hry Get2KnowMe®

 

 

Zážitková výuka musí přinést uvědomění

Studium probíhá tak, aby každý posluchač měl pod kontrolou, že to, co se naučí, mu bude opravdu prospěšné v profesním i osobním životě

Seznamte se s University of Applied Management

Potřebujete zefektivnit Vaši společnost?

Institute of Applied Psychology je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Chcete se dozvědět, jak získat lepší práci?

Ne, tohle nebude jen o teoretických informacích. Z tohoto workshopu odejdete s tím, že opravdu budete vědět, co udělat proto, abyste byli v práci s úsměvem na tváři a nezařadili jste se mezi lidi, kteří chodí z práce se zamračeným pohledem.