Podmínky ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které
máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnosti University of Applied Management Inc., odštěpný závod, IČ
03732177, se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 zapsaná u MS Praha, oddíl
A, vl. 76985 a Institute of Applied Psychology, s.r.o., IČ 28299242 se sídlem Cejl
40/107, 602 00 Brno zapsaná u KS Olomouc pod spisovou značkou C 58743.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní
údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné
další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na tel. Čísle +420 725 442 434 nebo na e-mail: info@uam.university.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních
údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu,
a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či
uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících důvodů
(pro naplnění těchto účelů):
• poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení,
e-mail a telefonní číslo nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např.
zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.
• vedení účetnictví Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně
potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a
evidenci daňových dokladů.
• marketing – zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail, telefonní číslo a
jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme
za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším
zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme,
že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě
vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento
souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Rovněž si vyhrazujeme právo kontaktovat vás telefonicky, pokud máme podezření,
že máte o naše služby zájem 🙂
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech
neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak
dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro
měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme
jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme
nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše/moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání
osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií,
které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše
vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich
osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit
vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Facebook
Google
GP Webpay
tagDiv
Amax
WooCommerce
SmartEmailing
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě
při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení
a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající
úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise