4 kroky k budování sebedůvěry

Sebedůvěra je vlastnost, která se mění v průběhu našeho života. Lze ji posilovat a zvyšovat tak důvěru v sebe samého. Budujte svoji sebedůvěru neboť je to něco, co vám nikdo nevezme!

Sebedůvěra je často zaměňována se sebevědomím. Zatímco sebedůvěra je vlastnost, která je charakterizována důvěrou v sebe samého, sebevědomí je vědomí sebe samého. Tímto uvědoměním si ovšem člověk nemusí věřit.

Dobrý leader musí být schopen budovat se svými zaměstnanci sebedůvěru. Jestliže zaměstnanec splní úkol včas a dobře, získá od vedoucího pracovníka pochvalu, případně uznání před ostatními zaměstnanci. Tato skutečnost vyvolá pouze pozitivní emoci, která může být v budoucnu zapomenuta.

Vybudování si pozice dobrého leadera je složitý proces, ve kterém musíte překonat mnoho překážek.

A jak pomoci vašim zaměstnancům vybudovat sebedůvěru?

4 kroky k budování sebedůvěry

Než se dostaneme k samotné důvěře, je nejprve nutné ji posilovat, a to stanovením svých snů a vizí. Ty nám pomáhají ujasnit si cílový stav, a také díky nim víme, komu prospějí a proč. Využitím smyslů ze svých snů vytváříme cíle, kterých se snažíme dosahovat.

Jestliže jste vy, nebo někdo komu pomáháte budovat důvěru, cíle dosáhly, přichází vytoužený výsledek. Užíváme si jej my, ale také náš člověk. V případě, že budujete sebedůvěru u někoho jiného, dbejte prosím na to, aby si dotyčný prožil svůj úspěch. Díky němu posilujete jeho vlastní účinnosti.

Pomoci s prožitím mu můžete pomocí rozhovorů, kdy v něm budete vzbuzovat jednotlivé emoce, které právě prožívá. Otázkami „jak se u toho cítíš“, „co a jak prožíváš právě“ či „k čemu ti je dosažený výsledek“ mu pomůžete si uvědomit všechny tyto základní prvky.

Posledním krokem v procesu budování důvěry je oslava uvědomění. V tuto chvíli se daná osoba stává mistrem.

Na konci tohoto procesu teprve začínáme ovlivňovat sebedůvěru. Čím častěji budeme tento proces opakovat, tím vyšší sebedůvěru se nám podaří vybudovat. Tato vlastnost roste s úspěchy.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner