4 kroky k rozvoji skutečného lídra ve vás

0
72

Poznávejte. Setkávejte se. Vciťujte se do druhých. Zapojte se.

Žijeme v rychle se ubírajícím, složitém a paradoxním světě. Vedení v tak vysokém nasazení vyžaduje přístup, který naplní očekávání dnešních globálních výzev.

Dnes je to totiž mnohem méně o nalézání řešení a mnohem více o vytváření nových vzorů. Je to mnohem méně o přerozdělování kompetencí a mnohem více o podpoře tvůrčích procesů. Je to mnohem méně o konkurenci a soutěžení a mnohem více o spolupráci. Abychom mohli reagovat na výzvy tohoto tisíciletí, potřebujeme nový způsob vedení lidí.

Definice vedení (leadership) jako schopnosti ovlivňovat ostatní je stále platnou definicí. To, co musíme přepracovat, je způsob, jakým k tomu budeme přistupovat.

Leadership jako konverzace

Spojovat vedení lidí s konverzací se může na první pohled zdát nesmyslné
a nepřirozené. Ve skutečnosti, vedení bylo často interpretováno jako schopnost charismatické osoby pronášet příkazy, které jsou stoupenci poté plněny. Pojem rozhovoru naznačuje odlišný přístup a odráží novou podobu, jakou vedení získává – je méně a méně hierarchicky uspořádanými organizacemi a stále více a více podobné sítím.

Ve skutečnosti konverzace předpokládá neformální kvalitu. To se odkazuje na proudící výměnu nápadů a myšlenek, navrhuje stálé poskytování zpětné vazby a upozorňuje na systém vzájemnosti.

4E vedení

S odvoláním na výše zmíněné představuji v seminářích a školeních tzv. „4E vedení“ neboli „4E Leadership“. 4E z anglických slov – Explore (prozkoumat), Encounter (setkávat se), Empathize (vcítit se), Engage (zapojit se).

První „E“ neboli „Explore“ (prozkoumat). Chcete-li získat sebevědomí, je nezbytné si osvojit schopnost upřímného a pozorného naslouchání, které je základním předpokladem pro smysluplné a produktivní rozhovory. Abyste si byli plni vědomi zákonů, jimiž se řídí naše životy, rámců, které dávají smysl našim zkušenostem, stínů, které nám brání plně vyjádřit náš potenciál, je nutně prvním krokem k vytvoření a podnícení takové konverzace sebedůvěra.

Druhé „E“ znamená „Encounter“ (setkávat se). Není možné zahájit jakoukoli konverzaci bez předchozího setkání. Setkání vyžaduje schopnost opustit svou vlastní zónu pohodlí a nechat promluvit naši zvědavost. Vyžaduje jednat s druhými jako se sobě rovnými. Pokud se na ostatní díváte spatra, bráníte sami sobě skutečně se s druhými setkat vést smysluplnou konverzaci.

Třetí „E“ zastupuje empatii. Vcítit se je základní dovedností emoční inteligence. Nemůžete pochopit druhé a porozumět jim bez řádné dávky empatie, neboť to je schopnost vidět a pochopit zkušenosti, myšlenky a hodnoty druhého, která dosahuje téměř bodu identifikace. Znamená to, že uznáváte existenci druhé osoby a akceptujete jeho nápady. Osvojení si této dovednosti je nutné pro flexibilní a kreativní vedení.

Čtvrté „E“ představuje Engage (zapojit se). Pokud je leader schopen se vcítit do druhých, má otevřenou cestu do toho, aby se zapojil do prostoru, kde s druhými bude sdílet své nápady, příspěvky a úspěchy. Může tak vzniknout skvělé prostředí, kde ostatní mohou bez ostychu zapojit svou fantazii a projevit svou kreativitu, jež mohou ve výsledku přinést inovativní řešení. Leader je pak daleko lépe schopen vidět vhodné možnosti a nalézat žádoucí řešení.

Více informací »

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno