7 kroků k tomu, abyste v práci skutečně uspěli

Gratulujeme! Zcela zaslouženě jste získali práci, povýšili vás nebo vám byla přidělena práce v zahraničí. Více peněz, atraktivní pracovní postavení, nadějné vyhlídky. Co tedy dělat v prvních 100 dnech nebo během prvního roku?

První věc, kterou byste se měli naučit, je znát cenu času, proto to, co potřebujeme, je jedna A4, souhrn vašeho plánu o 750 slovech.

A zde je sedm kroků ke hvězdám:

  1. Znalost firemní kultury. To znamená pochopit, dekódovat a následovat nepsaná pravidla a etiketu na pracovišti. Nejlepší je promluvit si s někým, kdo vám sdělí historii organizace a oddělení. Neméně důležité je vyslechnout si příběhy, legendy a mýty o minulých (a současných) manažerech.

Tato firemní kultura diktuje všechno: dodržování termínů, oblékání (dress code), politicky korektní terminologii, a určuje, kdo má opravdu v rukou moc. Sledujte a kopírujte. Buďte uneseni tím, co se kolem děje; přešlapujte nenápadně kolem kávovaru; přijměte pozvání na drink po práci. Pamatujte, jste vlastně antropolog poznávající dosud nepoznaný kmen. Příslušníci tohoto kmene si myslí, že to, co dělají, je normální, zdravé a hodné přizpůsobení.

  1. Průzkum očekávání a žádost o zpětnou vazbu. Sledujte, pozorujte a poslouchejte, abyste porozuměli vizi a hodnotám společnosti. Buďte velmi přístupní získání zpětné vazby jakéhokoliv druhu. Být supervnímaví a zvědaví. Zjistěte, co se očekává od vás nebo vaší role ve společnosti, a zaměřte se na vypátrání těch očekávání, která nebyla zmíněna během pohovoru nebo nebyla uvedena v inzerátu.

Poslouchejte pozorně diskusi či zmínkám o jakékoli budoucí strategii ve firmě. Nebojte se vyřknout neobvyklý názor či tvrzení: to jen ukáže, že posloucháte a máte svou vlastní hlavu. Ale buďte pozitivní, povzbudiví, optimističtí. Ukažte jim všem, že jste oddaní věci.

  1. Analýza a budování kontaktů. Networking aneb potřebujete vědět, kdo je kdo; kdo má moc a vliv a kdo nám prokáže nejvíce užitku. Proveďte vážný průzkum vašich kolegů a jejich vzájemných vztahů. Pracovní tituly a organogram jsou špatnými ukazateli skutečné moci a vlivu. Dejte se do mapování svého prostředí. To se nazývá analýza sociální sítě, ale vše, co potřebujete, je dobré oko a ucho.

Využívejte chvil ve výtahu či u nápojových automatů, abyste se představili a dobře uvedli. Budujte vztahy tím, že zjistíte, co máte společného s lidmi ve firmě a v čem byste jim byli schopni pomoci. Přijímejte všechny pozvánky na společenské akce. Získejte pověst týmového hráče.

  1. Včasné spuštění dobrého strategického plánu. Pečlivě si rozmyslete, s čím přijdete na večírek a co můžete nabídnout. Dostaňte se pod povrch toho, co je vidět, postupujte společností dál a dál, ale vždy berte ohled na to, jak organizace funguje: co je skutečně důležité a co ne. Všimněte si lidí, kteří by mohli pomoci vašemu povýšení nebo kteří by ho mohli zablokovat.

Zjistěte si, po jaké době se obvykle přistupuje k povýšení a jaké věci na ně mají vliv. Přemýšlejte o tom, jak nejlépe k povýšení dojít. Vyvarujte se nepřátelských elementů. Nemůžete být na jednu stranu všeobecně přijímán a vítán a na stranu druhou být předmětem závisti a zášti. Dávejte si pozor na ty, kteří se vás snaží naklonit pro to, aby mohli někomu jinému vrazit kudlu do zad, nebo na ty, kteří by rádi získali vaši podporu pro své projekty. Jejich záměry sice mohou být čisté, ale důsledky těchto činů vás mohou výrazně poškodit.

  1. Srovnejte si priority a držte se jich. Ujistěte se, že jste pochopili, co je opravdu důležité a co ne. Všechny ty staré dobré zásady mají pravdu: „Nekrvácejte na malých věcech!“ Pochopte jádro své práce a aktuálních důležitých projektů. Chcete za ně brzy získat uznání a publicitu. Potřebujete se v nejlepším slova smyslu zviditelnit a být považován za někoho, kdo přináší společnosti užitek a je pro ni velmi cenný. Chcete, aby to, že volba při výběrovém řízení padla na vás, bylo považováno za skutečně dobré rozhodnutí: jste soustředění a schopní.
  2. Věnujte čas práci na svém týmu. Poznejte svůj tým jako jednotlivce, ale také nezapomínejte řídit týmovou morálku a ducha celku. Naslouchejte jim a řekněte jim svůj příběh. V prvních dnech buďte vždy po ruce. Rozpoznejte jejich odborné znalosti a zjistěte, co se jim líbí na společnosti.

Nebojte se konfliktu a začněte krátkým setkáním, kde jasně představíte vaši představu a program. Nespoléhejte se příliš na minulé zkušenosti či příběhy. Snažte se získat pověst tvrdého, ale férového člověka, kolegy a vedoucího, raději nežli vřelé a podporující osoby. Zjistěte, kdo je nejvlivnějším a komu můžete důvěřovat nejvíce.

  1. Buďte povzbuzující, energický a pozitivní po celou dobu. Tento bod může být docela těžký, stejně jako je vstřebání všech výše uvedených informací vyčerpávající. Budete si muset poctivě vyhradit čas sami pro sebe, abyste byli schopni ustát budoucí tlak věcí a pod stresem působili klidně a vyrovnaně.

Takže co ti služebně starší chtějí od vás? Chtějí tři věci:

  • Za prvé, jste přirozeně komunikativní. Umíte být asertivní, aniž byste byli hrubí a arogantní? Umíte přesvědčit lidi jasnými důkazy? Jste společenští a schopní tvořit a udržovat zdravé vztahy?
  • Za druhé, máte energii a elán. To znamená, že jste schopen věci dokončit, být proaktivní, zařídit zlepšení výkonu. To znamená být fit, pozitivní a nadšení na jakoukoli výzvu. To je postoj „dokážu to“; skutečná touha zlepšit věci; a zdravou a věci prospívající soutěživost.
  • Za třetí, jste strategicky myslící osoba. Chápete podnikání? Už jste zvládli nést zodpovědnost?

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner