Agilní myšlení v práci, k čemu je můžeme využít?

banner

Dnešní doba se vyznačuje dynamičností a je protkána neustálou změnou.  Ať už se jedná o měnící se vnější prostředí, tak také prostředí uvnitř firmy. Tedy neustále jsme nuceni se učit novému a přizpůsobovat se.  A tomuto měnícímu se prostředí by měl také lídr přizpůsobit styl vedení svých pracovníků.

V určitých situacích, naléhavých či krizových, je možné vést své zaměstnance pevnou rukou. Obvykle ovšem bývá přínosnější dát jim více autonomie a pravomocí. Manažer či lídr by měl být schopen dát lidem ve svém týmu možnost rozhodovat se a jednat samostatně. Zkrátka nejlepší je povzbudit v nich chuť rychle reagovat na měnící se podmínky.

Ke zvládání nových podmínek nám pomůže agilní myšlení

Agilní myšlení je zájem učit se a zlepšovat věci. Pracovníci tedy musejí být zvědaví a měla by v nich být podněcována touha poznávat nové příležitosti. Správný lídr by tedy v tomto měl být příkladem a ukazovat pracovníkům, jak se přizpůsobovat.

Poprvé se tento způsob objevil v IT, kde hlavním účelem bylo zrychlit a zlepšit vývoj softwaru. Dnes je agilita o předvídání nových příležitostí a umění reakce na tyto příležitosti a výzvy. A to především rychle a efektivně.

Jak zhodnotit agilní myšlení?

Chcete li vědět, do jaké míry disponujete agilním myšlením, můžete se zeptat sami sebe na několik základních otázek.

Co děláte pro to, abyste svým kolegům naznačili, že:

  • Podporujete spolupráci a autonomii?
  • Akceptujete mírné riziko a očekáváte takové chování i od ostatních?
  • Upřednostňujete a ceníte si flexibility?
  • Chybovat je lidské! – s chybami tedy počítáte a víte, že se můžou objevit. Není tedy nutné někoho za ně trestat.

Pokud tedy chcete implementovat agilní přístup do vašeho pracovního týmu, tak je nejdůležitější odstranit bariéry a dát všem členům týmu pravomoci. V týmu se tedy objeví méně hierarchie a budou oceňovány různorodé nápady. Pracovník, který bude vědět, že na jeho názorech záleží a má určité pravomoci, bude po určité době sám proaktivnější a sám se více ztotožní jak s pracovním týmem, tak i s celou organizací.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.