Dědictví evoluce – Agrese jako prostředek k přežití

Agrese je jeden z důležitých obranných mechanismů. Díky evolučnímu vývoji mají lidé stejně jako zvířata vrozenou schopnost agrese nepostradatelnou pro přežití druhu. Agrese, která pomáhá v kritických situacích zachránit životy. Agrese je v biologickém smyslu pozitivní a nutnou schopností. Její nedostatek znamená v rozhodujícím okamžiku prohru. Můžeme tomu říkat zákon silnějšího. Z biologického hlediska je jistá míra agrese zkrátka nezbytná. Jaké jsou typy přirozené agrese, té která je společná lidem i zvířatům?

  1. Dravčí – podmíněna pudem k získání potravy, přežití a zachování rodu. Obstarávání potravy lovem a krmení mláďat. Lidé v minulosti také živili své rodiny lovem, dnes se tento pud přetransformoval do moderní podoby. Snaha o zisk majetku a bohatství, úsilí v touze o větší moc a vliv ve společnosti. Jsou to nyní již sekundární projevy původní pudové agrese. Přesto z ní neoddiskutovatelně vycházejí.
  2. Mateřská a otcovská – klasický rodičovský pud na obranu mláďat. Jeho účelem je ochrana potomků a zachování rodu. Ochrana potomků je hlavním smyslem života většiny druhů, jejich odvaha a ochota obětovat se a postavit se i mnohem větším a silnějším nepřátelům, aby zachránili svá mláďata je vidět napříč všemi živočišnými vývojovými stupni (ryby, plazi, ptáci i savci). U lidí je tento pud rozvinu na vysoké úrovni k ochraně dětí a péčí o ně.
  3. Samčí (sexuální) – je umožněn existencí dvou pohlaví a je projevem boje samce o svoji partnerku ve snaze porazit všechny ostatní nápadníky. Je jasně patrný u každého živočišného druhu, protože zajišťuje možnost rozmnožování. Zachování genetické výbavy a další vývoj. Agrese samčí je podmíněna pohlavní dospělostí a způsobena vlivem hormonů. U lidí především testosteronu, který je nejvýrazněji projevován v období od zahájení puberty. Na základě biologických faktů lze jasně prokázat, že před dosáhnutím pohlavní dospělosti (ochrana mláďat před hněvem rodičů) ani u kastrovaných jedinců se tento druh agrese více nevyskytuje. Je tedy přítomen pouze za dosažení určité úrovně hormonální produkce organismu. U některých druhů se může vyskytovat například pouze sezonně. U lidí je sexuální agrese mnohdy projevována skrze touhu být silnější, rychlejší, chytřejší, bohatší… zkrátka dokázat partnerce, že jsem v něčem lepší než ostatní muži. Dnes naštěstí tyto soutěže probíhají na civilizované úrovni většinou skrze promítnutí výkonů do sportovních, pracovních nebo volnočasových aktivit. Sexuální agrese je podnětem pro aktivity nutné k dosažení úspěšného rozmnožování všech druhů. V krajních případech se agrese projevuje skrze nadřazenost a dominanci, které mohou již být považovány za patologický jev a ústit v poruchu.
  4. Teritoriální – jak už název napovídá, slouží k ochraně teritoria. Obraně svého životního prostoru před vetřelci a možnými soupeři. Určité území je nutné k zajištěné dostatečného množství potravy i rozmnožovacích příležitostí. U lidí patří potřeba místa k základním sociálním potřebám a naše teritoriální agrese se projevuje v podobě označení místa, zámků, plotů a omezenému přístupu do našeho soukromí. Místa například v přírodě nebo v práci, obchodě v restauraci, která máme zafixovaná jako naše a jejich obsazení jinými lidmi nás dokáže podráždit. Je to projev našeho evolučního dědictví. Díky teritoriálnímu pudu se lidstvo dostalo až sem.
  5. Stresem podmíněná agrese – je automatickou reakcí na stres a jeho dopad na náš organismus. Biologicky je vysvětlena jako reakce na ohrožení života. V takové chvíli máte dvě možnosti bojovat nebo utéct a pro obě dvě je tato agrese, doprovázená zvýšenou mírou vyplaveného adrenalinu nezbytná. Stres vyvolávají každodenní situace, stejně jako biologické faktory našeho prostředí, které nemůžeme ovlivnit. Mezi takové patří teplota, nedostatek tekutin, potravy, spánku či čerstvého vzduchu. Velmi často se malé stresové podněty sbírají a vrší až dojde k jejich překročení snesitelné úrovně. Nahromaděným stresorům stačí pak už jen kapka, aby spustili agresivní reakci k ochraně organismu.

Všechny tyto agresivní reakce mají opodstatněnou a důležitou roli v přežití a vývoji všech živých organismů. Agrese ve své podstatě je přirozenou a velmi účelnou schopností, biologickou výbavou organismu. Pokud je agrese přiměřená situaci, je pozitivním jevem. Její nedostatek nebo úplná absence se stává kritickou. Nic se ale nemá přehánět a dozajista agresivní přehnané reakce jsou výstražným signálem přítomnosti psychické nebo fyziologické poruchy.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekAgrese – Co o ní víme?
Další článekAgrese vlastní jen lidem
Věřím, že pro dosažení svých cílů je třeba něco udělat, věnovat svou energii a čas. Čas a lidé jsou podle mne dvě nejpodivuhodnější věci na světě. Čas díky své neovladatelnosti a relativitě, lidé díky své neutuchající rozmanitosti a nekonečným možnostem - vždy mají čím překvapit.