Analytik – Supermozek na vaší straně

Řízení businessu není legrace. Na každém kroku číhají nelehká rozhodnutí a riziko selhání je všudypřítomné. Proto je důležité mít ve svém týmu člověka, který dokáže použít chladnou logiku a nalézt klíč k řešení situace v chaotické změti dat. Máte ve svém týmu někoho takového?

Analytik se vyznačuje přísně racionálním myšlením. Ze všech členů pracovního kolektivu zpravidla dokáže podat ten nejobjektivnější úsudek, protože se málokdy nechá strhnout emocemi. Nezřídka tak dokáže rozpoznat blížící se problém či nevhodný projekt a ušetří vašemu podniku starosti i finanční ztrátu.

Zodpovědně a pečlivě hodnotí záplavy statistických dat a hledá efektivní řešení. Rád přichází věcem na kloub a dokáže se hluboce zaměřit na řešení problému. Noční můrou analytického typu člověka jsou logické rozpory v požadavcích, absence řádu či zcela chaotické prostředí některých firem, kdy jaksi „zázrakem“ ještě všechno funguje, ale nikdo neví proč.

Vzhledem k jeho přednostem mu vyhovují pozice vyžadující logické uvažování, například post účetního, programátora či systémového analytika.

Čísla nejsou všechno

Jako každý z nás, i zaměstnanec-analytik má své slabiny. Jednou z nich může být nedostatek vlastních spontánních nápadů. Příčina je jednoduchá: analytik je zvyklý spoléhat na fakta a jasně vymezená pravidla spíše než na emoce a bez nich si ne vždy ví rady.  To může někdy způsobovat problémy také v sociální rovině – jde často o introverty, kteří se k ostatním staví defenzivně. Jelikož mnohdy rozpoznají nesrovnalosti v práci ostatních, nešetří kritikou. Do kolektivu tak ne vždy zapadnou.

Také přehnaná pečlivost může být občas na škodu – tím, že rád řeší vše do detailu, i když to není nezbytně nutné, občas brzdí práci ostatních.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner