Bossing na pracovišti – Důkazy šikany

Obětí bossingu, neboli skrytého psychického teroru na pracovišti ze strany šéfa, se může stát kdokoli. Statistiky dokazují, že šikaně ze strany nejen nadřízených, ale také kolegů, je vystaven až každý šestý pracovník. Následky jsou přitom velmi rozsáhlé a pracovníci se s nimi vypořádávají ještě dlouho poté.

Takové problémy na pracovišti vytváří stresující prostředí, které může mít za následek psychické i zdravotní problémy u daného pracovníka. Ovlivněn je tedy nejen jejich pracovní život, ale i ten soukromý.

V dnešní době se dle statistik bohužel zvyšuje počet lidí, kteří zažili bossing. Co přesně toto slovo znamená a jak poznat, že jde právě o šikanu ze strany šéfa?

Co znamená bossing?

Pro šikanu na pracovišti ze strany šéfa se vžil anglický výraz bossing. Jde o nepřiměřené zadávání úkolů, stanovení nesplnitelných termínů, nerovné zacházení a další projevy. Obětí šikany může být kdokoli, ať jde o sekretářku, účetní či vysoce postaveného manažera. Přesto jsou častější obětí ženy. Jak tedy poznat toto nezdravé chování a jak se mu ubránit?

NEROVNÉ ZACHÁZENÍ

Jde o první signál, který může naznačit, že šéf upřednostňuje určité pracovníky na úkor ostatních, či jednoho konkrétního. Příčinou mohou být antipatie, pohlaví, vzdělání, věk, sexuální orientace nebo může být šéf ovlivněn názory někoho jiného.

Ať už je příčinou cokoliv, správný šéf by měl vždy ke všem pracovníkům přistupovat stejně.

NESPLNITELNÉ PRACOVNÍ ÚKOLY

Opakované zadávání nesplnitelných úkolů? Přesvědčování oběti o její neschopnosti? Ano, i toto může být další projev bossingu. Zadávání nesplnitelných úkolů, termínů, cílů… A to i přesto, že na ně nemáte schopnosti, pozici ani funkci ve firmě.

Toto ponižování se může projevit i opačně, a to zadáváním naopak triviálních úkolů a zcela podřadných.

IGNORACE PROBLÉMŮ ZE STRANY ŠÉFA

Několikrát jste se svěřili svému nadřízenému se svými problémy či kritikou a on to nebral vážně? Někdy může jít o zaneprázdněnost či špatnou náladu. Pokud se to ale opakuje pravidelně, není něco v pořádku. Důsledkem může být vyřazení z kolektivu či z pracovních aktivit.  Může se jednat o přidělení kanceláře na konci chodby či v jiném patře.

PONIŽOVÁNÍ PŘED OSTATNÍMI

Ať už to platí v rodině či v práci, „špinavé prádlo by se nemělo prát na veřejnosti“. Moudré přísloví, kterým bychom se měli řídit. A v práci obzvláště. Pokud se tím váš šéf neřídí a zvyšuje na vás hlas před ostatními kolegy, trousí urážlivé poznámky kdykoliv projde kolem vašeho pracoviště nebo si neodpustí vás ironicky zhodnotit před ostatními, pak nejen že nezná zásady slušného chování, ale případně může jít právě o šikanu.

Dalším projev může být sexuální obtěžování, které je samo o sobě již trestné. Sexuální narážky, nevhodné otázky, dotýkání. Většinou ženy se mohou s tímto setkat, a pokud nedají jasně najevo hranice, pak se z nevinného laškování může vyklubat opravdu velký problém.

Jedním z důvodů, proč vzniká bossing, je nepřímé donucení pracovníka, aby rozvázal pracovní poměr. Jak dlouho ale může pracovník snášet takové chování?

Pokud svou práci opravdu milujete a chcete za ni bojovat, pak se nebojte proti svému nadřízenému začít bojovat. Je vhodné si sehnat dostatek důkazů – mailová komunikace, svědkové, soupis úkolů a další. Je také možné informovat inspektorát práce, který provede kontrolu na vašem pracovišti.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner