Charisma – Dar shůry nebo nebezpečná zbraň?

Jsou lidé, kteří celý život prožijí jaksi v ústraní jako „šedé myšky“. Jiní však oplývají takovým osobním kouzlem, že dokáží nadchnout ostatní pro svoji věc. Právě tyto osobnosti stojí za mnoha revolucemi, ať už jde o vyvolání války či technologický skok.

Charisma, zvláštní přitažlivost, která dovede získat pozornost a strhnout davy, je typickým rysem úspěšných politiků i rockových hvězd. Nikdo ho neumí definovat nebo popsat, ale působí na většinu z nás. Čím se vyznačují charismatické osobnosti? A dá se šarmu naučit?

Dar vizionářů

Řada psychologů se shodne na tom, že základním rysem charismatického člověka je emoční vnímavost. A nejde jen o to emoce druhých správně rozklíčovat. Jde o to je umět vyvolat a nenechat se při tom strhnout tlakem okolí. Každá velká osobnost dokáže svými názory vyvolat výrazné emoce – ať už kladné či zcela opačné.

Charismatičtí lidé lépe rozumějí svému okolí – vyjadřují pochopení a poskytují životní optimismus, rady či silnou myšlenku, která nadchne ostatní. Díky tomu si získávají naše sympatie. Další jejich typickou vlastností je schopnost vystoupit z davu, přinášet nové myšlenky a inspirovat jiné. Lidé jako Steve Jobs, zakladatel Applu, díky své vizi vybudovali mocná impéria.

Ale každá mince má dvě strany – a platí to i charisma.

Zbraň mocných

Hluboký vhled do lidských emocí, schopnost lehce vzbudit sympatie a „strhnout dav“ se mohou proměnit v nebezpečný nástroj manipulátorů. O to hrozivější, jde-li o manipulátora, který v rukou třímá dostatečnou moc. Právě největší zločinec v dějinách, Adolf Hitler, je toho zářným příkladem. Z odmítnutého uchazeče o studium umění se rychle vyhoupnul do pozice mocného „vůdce“ německého lidu, který na jeho popud páchal nevýslovné zlo.

Jak se něco takového mohlo stát? Překvapivě snadno. Stačilo dát zbídačenému lidu společného nepřítele a sjednotit jej pod lákavým příslibem lepší budoucnosti. Zde jde samozřejmě o extrémní případ, ale jistě i vy ve svém okolí naleznete člověka, který se dovede dostat ostatním „pod kůži“ a získat je pro svoji věc.

Proto je důležité vždy zapojovat také svůj rozum, a i při jednání s charismatickým člověkem se nenechat okouzlit až příliš.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner