Chybné představy o štěstí, které nám ve štěstí zabraňují

O štěstí je ve společnosti traduje spousta přesvědčení a mýtů. Některé mají alespoň částečně pravdu, mnohdy jsou však utvořeny z neznalosti nebo ze strachu, že spokojenosti nebude docíleno. Tento článek se snaží alespoň některé z nich vyvrátit.

Nalezení štěstí

Šestí není něco, co nejdříve musíme najít. Štěstí je stavem naší mysli, je obsaženo v našich postojích a myšlenkách. Štěstí a spokojenosti nedocílíme tím, že si stanovíme, co vše musíme udělat a čeho dosáhnout. A to ať už jde o krátkodobé cíle, jako je „až si o víkendu si zacvičím“ nebo dlouhodobý cíl „až procestuji svět“. Schopnost radosti a naplnění souvisí s našim nastavením mysli. Někdo má vetší dispozice být spokojený, ať už se mu daří nebo ne. Obecně však můžeme štěstí dosáhnout skrze sebepoznání. Uvědomění, co v životě nás trápí nebo je obtížné a poznání toho, co nás v životě naplňuje, je cestou ke spokojenosti.

Ale a kdyby

Člověk má tendenci chtít stále víc. Pokud něčeho dosáhne, chce zase něco jiného. Je potřeba se zastavit a zamyslet se nad bludným kruhem, do kterého se dostáváme. Myšlenky typu „co by kdyby“ jsou snadnou cestou k nespokojenosti. Nikdy nebudeme mít vše. Ač je to jasné, často na to zapomínáme. Většina z nás dosáhla mnohých úspěchů. Jedna z věcí, které dělí lidi na šťastné a nešťastné je to, jestli si dokáží dostatečně vážit toho, co mají. Neustálé hledání negativ na věcech, které nás jinak dělají šťastnými, je chování, kterého pokud se dokážeme vzdát, tím snáze dosáhneme spokojenosti. Může to být občas obtížné. Ale uvědomění si, že skoro každá věc má svoji pozitivní i negativní stránku, z toho dělá o něco snazší úkol. Vždy se dá najít něco negativního, proč se však namáhat a hledat to?

Někdo má štěstí a někdo ne

Charakterové rysy člověka a povaha přispívají k tomu, jestli je člověk se svým životem spokojený nebo ne. Stále však zůstává velká část, která nesouvisí s věcmi, které máme již od narození. Sonja Lybomirská, psycholožka zabývající se pozitivní psychologií, zjistila, že přibližně 50 % spokojenosti tvoří vrozené a dědičné faktory, 40 % je tvořeno prožíváním a způsobem myšlení a zbývajících 10 % životními podmínkami a okolnostmi. Přesto, že čísla mohou být poněkud zkreslená, z poznatků vyplývá, že z vysoké míry můžeme životní spokojenost ovlivnit a to tím, jak o věcech přemýšlíme a hodnotíme je. Dokážeme spokojenost tedy sami měnit.

Přesto, že štěstí a spokojenost je z části vrozená záležitost, máme spoustu příležitostí, jak si je můžeme sami vytvořit a udržet.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner