Co je fenomén flow a proč může být nejlepším přítelem při práci?

Desítky minut denně strávíme tím, že přemýšlíme o tom, co nás čeká v průběhu dne, nebo jestli jsme na něco nezapomněli a nevěnujeme plnou pozornost tomu, co právě děláme. Ztrátou pozornosti, ale klesá náš výkon.

Stalo se vám někdy, že jste se do nějaké činnosti ponořili natolik, že jste zapomněli na jídlo? Mluvil někdy na vás někdo a vy jste si po chvíli uvědomili, že nevíte, co dotyčný říkal, protože vás daná činnost naprosto pohltila? Pravděpodobně jste se nacházeli ve stavu flow. Fenoménu, který je vašim nejlepším přítelem při práci.

Flow lze přeložit do češtiny jako zaujetí činností. Tento fenomén objasňuje stav, kdy jsme činností, kterou děláme, natolik pohlceni, že se na ni plně soustředíme a nevnímáme tak např. své potřeby jako je žízeň a hlad či jiné rušivé vlivy. Tento stav často prožívají umělci nebo sportovci, ti natolik splynou se svojí tvorbou nebo činností, že díky tomu mohou dosahovat úžasných výkonů.

Flow v běžném životě

Flow je cestou ke štěstí a harmonii, a to nejen pro umělce a sportovce. Tento stav můžeme prožívat při běžných činnostech. Existují však podmínky, které tyto činnosti musí splňovat.

Při stavu flow záleží hlavně na náročnosti dané činnosti a na schopnostech, které máme. Nejlepší jsou ty úkoly, které jsou mírně náročnější, než jaké máme schopnosti. Tyto úkoly jsou pro nás v takovém případě výzvou, na kterou musíme vynaložit své úsilí a použít na jeho dosažení své schopnosti. Nejsou pro nás demotivující, protože pro nás nejsou příliš lehké ani naopak příliš obtížné.

Jak docílit flow?

Důležité je zamyslet se nad svými schopnostmi, které jsou potřeba na zvládnutí daného cíle nebo úkolu. Porovnejte své schopnosti s vaším cílem nebo úkolem. Je pro vás příliš obtížný nebo příliš lehký? Přizpůsobte svoji cestu k cíli tak, aby pro vás zůstávala výzvou, ale byla zvládnutelná. Zkuste se např. na daný problém podívat z jiného úhlu nebo svůj cíl mírně upravit. Až budete spokojeni se svým stanoveným cílem, rozdělte si cíl do činností, které k němu vedou. Ani zde nezapomeňte na to, že by dané úkoly měly odpovídat vašim schopnostem.

Nejčastěji se dostáváme do stavu flow při činnostech, které nás baví. Udělejte si i z běžných činností výzvu, odměňujte se za své úspěchy a nezapomeňte, že cíl se na začátku zdá obvykle obtížnější a vzdálenější, než ve skutečnosti je. 


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner