Čtení v lidských emocích – Tělo je otevřená kniha do našeho prožívání

Lidská mysl a pocity jsou odedávna záhadou. Odborníci se jim snaží přijít na kloub, ale jsou natolik jedinečné, že není možné je vědecky popsat a zachytit v jednom univerzálním vzorci a modelu.

Myšlenky jsou složitější, jejich projevy skrze emoce a tělo však můžeme vnímat. Naučíme-li se pozorně číst v obličejích a pohybech osob kolem nás. Jakmile poznáme jejich emoční proces, budeme s nimi mnohem lépe komunikovat. Naučte se číst v lidském těle a jeho jazyce jako v otevřené knize. Čtěte projevy jednotlivých emocí.

Emoce jsou základním lidským psychickým procesem. Vyjadřují naše postoje a hodnocení na základně našeho subjektivního vnímání situací a podnětů. Podle dopadu, který na nás události zanechají, pak rozlišujeme pocity příjemné a nepříjemné.

Emoční prožívání je jedinečné, ovlivněné individualitou každého z nás, a především velmi rychlé. Dynamika změn emocí určuje naše jednání. Pokud se v jednom případě potkají hned dvě silné emoce podněcují vznik emoce nové na základě asociací (objektů nebo osob s našimi vzpomínkami a prožitky spojenými). Emoce doprovázejí téměř všechny duševní a myšlenkové pochody v naší hlavě. Zpravidla má také každá emoce tělesné projevy. Ty můžeme navenek zaregistrovat a naučit se je rozlišovat a přiřazovat k jednotlivým situacím a emocím.

Kromě tělesných projevů patrných navenek, existují ještě projevy vnímané jen vnitřně osobou, která emoce prožívá, takové mohou být i nepozorované a neuvědomované. Překvapivě se díky pokrokům dnešní vědy, dají i tyto projevy změřit. Jedná se například o produkci a složení potu, napětí svalů, krevní tlak, kožní odpor, dechovou a tepovou frekvenci, hladinu hormonů.

V našem mozku vnímáme emoce jako jednu komplexní souběžně probíhající psychosomatickou funkci. Nejdůležitější pro rozpoznávání a vyjadřování našich emocí jsou v mozku tři centra: libický systém, prefrontální kúra a mezimozek (talamus – ten pracuje jako spojovací ústředna a hypothalamus– je řídícím prvkem tělesného projevování emocí).

Emoce náš život ovlivňují nejen na tělesné rovině, ale především v oblasti společenské, kdy díky nim dochází k sociálním interakcím a komunikaci. V tomto případě je na první pohled nejdůležitější řeč těla a jeho projevy jako je mimika, gesta… k nim se pak přidávají verbální projevy, které pozorujeme pomocí barvy, tónu, výšky, intenzity a rychlosti řeči.

Emoce nižší a vyšší

Emoce rozdělujeme do dvou kategorií na nižší a vyšší pocity. Nižší emoce jsou individuální jako je například strach, radost, úzkost, hněv, smutek, překvapení, odpor atd. Nižší emoce tělesné zastupují roli diplomatů, kteří se v těle snaží udržet rovnováhu. Vyvolávají tělesný pocit hladu, žízně, únavy, …aby našemu tělu naznačily, že něco není v pořádku a je nutné naše potřeby upokojit a vše vrátit do starých kolejí. Tyto nižší tělesné projevy emocí jsou pro všechny lidi stejné bez ohledu na zemi, rasu, pohlaví, náboženství. Po tělesné stránce jsme všichni naprogramováni stejně.

Větších rozmanitostí se můžeme dočkat u vyšších emocí. Tyto emoce jsou označeny jako vyšší, protože přesahují úroveň jednotlivého člověka. Jsou mnohem komplikovanější. Jsou spojeny s ostatními lidmi, věcmi a světem. Vyjadřují náš vztah k lidem, k mravům, k životu kolem nás, hodnotám, kráse a spravedlnosti. Tyto emoce jsou mnohem komplexnější a také zranitelnější. Také proto do určité míry podléhají vlivu našeho okolí, kulturu, rodiny a prostředí v němž jsme vyrůstali a byly vychováni. Hodnotový systém lidí se liší na základě jejich zkušeností a naučeného chování. V tomhle ohledu jsou naše reakce a emoce vždy jedinečné a nepředpovídatelné.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner