Brainstorming – Dejme hlavy dohromady!

Časy, kdy za velkým nápadem vždy stál jedinec, jsou již minulostí. Dnes jsou ty nejlepší myšlenky často dílem celého kreativního či manažerského týmu. Ne nadarmo se říká: „Víc hlav víc ví.“

Co se vlastně za tajemným pojmem „brainstorming“ skrývá? Jde o kreativní techniku, kterou v polovině 20. století vymyslel a poprvé použil Alex Osborn ve své reklamní agentuře BBDO. Zásadou brainstormingu je práce ve skupině – technika samotná pak slouží ke generování nápadů a hledání možných řešení problému. Sesbírané nápady se následně vyhodnotí a poslouží jako podklad pro řešení situace.

Pojďme si nyní přiblížit základní pravidla správně vedeného brainstormingu:

1) Zákaz kritiky

Kritika či jakékoliv hodnocení nápadů během tvůrčí fáze vytváří bariéry v kreativním procesu. Kolegové se mohou kritiky zaleknout a své nápady si raději nechají pro sebe.

2) Uvolnění fantazie

Důležité je uplatňovat tzv. princip odloženého soudu – při brainstormingu není žádný nápad tabu. I nápad, který se zprvu může zdát „šílený“ může pomoci – třeba jen inspirovat ostatní. I v tom je kouzlo brainstormingu – jeden nápad podněcuje druhý a dávají tak vzniknout zcela novým myšlenkám.

3) Kvantita převažuje nad kvalitou

Podstatou brainstormingu je „vychrlit“ co největší množství nápadů. Nevadí, že ne všechny jsou použitelné – ty opravdu hodnotné se vyberou až posléze.

4) Vzájemná rovnost

Stejně jako neexistuje „špatný“ nápad, neexistuje ani „horší“ účastník brainstormingu –každý může být tvůrcem té nejlepší myšlenky.

Brainstormingová seance

Když známe pravidla, není nic lehčího, než se s kolegy pustit do řešení problému kreativně. Jak ale taková „kreativní seance“ probíhá? Facilitátor, tedy vedoucí brainstormingu, vysvětlí účastníkům pravidla. Následně se všichni seznámí se zadáním problému, který chtějí jako skupina vyřešit. Často navazuje jakési „prolomení ledů“ a uvolnění bariér mezi účastníky – například krátkou hrou. Poté již následuje samotný brainstorming, při němž se nápady zaznamenávají – například na flipchart.  Jakmile skupině dojdou nápady, přechází se k jejich vyhodnocení – nápady se třídí, škrtají, atd. a vytváří se společný výstup celého procesu.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekVíte, kdy potřebujete dovolenou?
Další článekŘízení změn v organizaci
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.