Dejte prostor svojí kreativitě

Seberealizace je jednou z důležitých lidských potřeb. Každý z nás musí jednou za čas přestat přemýšlet o materiálních věcech a relaxovat. Odpoutat se od každodenních starostí a strávit svůj volný čas jinak.

Každý z nás má v sobě určitou touhu něco vytvářet, opravovat, měnit a zlepšovat. Ať už v menší nebo větší míře. Kreativita je jeden z hlavním pohnutek lidského pokolení. Inspirovala objevitele, vynálezce, umělce a také světové vládce. Díky touze po sebeprosazení a zlepšování svého okolí, se civilizace vyvíjeli. Už staří Egypťané si dali tu práci a námahu s malbami na dlaždičkách a ozdobami na zdech. Římané tvořili mozaiky, sochy a monumentální stavby. My všichni si ve svém domově vytváříme hezčí prostředí, ve volném čase malujeme, fotíme, nebo tvoříme něco jiného. Protože tyto činnosti nás rozvíjejí, uspokojují a uklidňují. Projevy naší kreativity umožňují naší osobnosti růst.

Kreativita není všem dána stejně, ani není stejně projevována. Ačkoli část populace má k technikám sebevyjádření pomocí umění a tvorby blíže, kreativita dřímá v každém jedinci. Je jen potřeba ji objevit, dát jí příležitost, prostor se projevit. Kreativita je jedna ze schopností potlačených naším vědomím.

Kreativita dřímá v našem podvědomí

K tomuto závěru dospěl pomocí pozorování ruský hypnotizér V. L. Raikov. Rozpracoval techniky hypnózy za účelem projevení kreativní stránky lidské osobnosti. Při pozorování zjistil, že jeho pacienti jsou mnohem spokojenější a kreativnější, pokud nejsou ve zcela bdělém stavu. Když jsou pacienti uvedeni do hypnotického transu, jejich vnímání se mění. Trans blokuje naše obavy, nejistotu, nedostatek sebevědomí, odstraňuje překážky, které vědomí naší kreativitě klade do cesty. Pokud pomocí sugesce v transu objektu pozorování vnuknete nápad, že je talentovaný malíř, jeho schopnosti a projevy se okamžitě zlepší. Tvořivé schopnosti jsou rozvinuty a využívají veškeré možnosti, které lidé mají, ať už v malování, tanci, recitaci, hře na hudební nástroj nebo ve sportu.

Pět pravidel rychlého úspěchu 

Po třiceti letech zkušeností s touto terapií, vytvořil Raikov soubor pravidel ke lepší dosažení prokreativního hypnotického transu.

  1. Trans ovlivní příznivě vnímání, koncentraci, zpracování informací, paměť i motivaci, nejvíce však bezděčně ovlivňuje tvorbu – tvoří asociace a představy, které jsou jedinečné, přináší nové zákonitosti představ  a kreativity
  2. V transu se doba splnění úkolu nebo tvorby práce výrazně zkracuje, všechno probíhá rychleji, spontánně
  3. Hloubka transu má vliv na efektivitu a významně napomohla v úspěchu experimentu s kreativní hypnózou
  4. Nejlepší výsledky zaznamenal Raikov u mladých lidí kolem věku 21 let
  5. Trans velmi účinně probouzí a rozvíjí naše schopnosti, velká část z nich navíc po skončení transu přetrvá automaticky

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner