Denní snění – Prostředek k relaxaci i splnění potlačovaných přání

Možná jste se někdy přistihli v situaci, kdy na vás někdo mluvil, ale vy jste ho vůbec nevnímali, protože jste přemýšleli o tom, jak se budete za týden opalovat na pláži. Nebo když v rádiu hraje nová zajímavá písnička, začne vám v hlavě běžet videoklip, který by se k ní hodil. Nejen takové představy mohou být podobou denního snění. Někdo dennímu snění podléhá více, takového člověka někdo může označit za snílka. Denní snění však v určité míře zažívá v podstatě každý.

Při denním snění se pozornost zaměřuje na vnitřní svět. Člověk tak odbíhá od vnějšího světa a  podnětů, které běžně zaměstnávají naši pozornost. Někteří zařazují denní snění jako stav mezi bdělostí a  spánkem. Denní snění je prostředkem odpočinku, relaxace, ale také může být cestou úniku od všední reality Denní snění může přinášet pozitiva i negativa. Negativem může být nedostatek pozornosti důležitým věcem, zvláště v případě, kdy je potřeba rychlá reakce. Takové snění se nevyplácí např. při sportu, kdy můžete lehce přehlédnout letící míč nebo při přecházení frekventované křižovatky. Na druhou stranu může mít denní snění regenerační účinek, poskytuje mysli odpočinek od všedních starostí a zmírňuje napětí. Denní snění také pomáhá proti nudě.

V denních snech se často objevují přání a touhy, ale i témata, která jsou pro nás nějakým způsobem důležitá. Snění může částečně uspokojovat potřeby, které máme. Např. samotná myšlenka na slunění na pláži může mít relaxační efekt nebo myšlenka na víkendovou oslavu narozenin může odvést pozornost od stresující události v práci. Stejně tak může denní snění regulovat přání a potřeby, které nelze nebo není vhodné realizovat. Sem lze zařadit např. projevy agresivity – to, že sníme o tom, že někoho, koho nemáme rádi, udeříme, si tuto touhu splníme alespoň v představách. To nám pomůže tuto potřebu zvládnout a zabrání nám v tom, abychom to skutečně udělali. Denní snění tedy může být bezpečným způsobem, jak zpracovat negativní nebo nevhodné impulsy.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner