Etický kodex ve firmě

0
148

Co je to etický kodex? Etické kodexy stanovují  základní principy jednání a chování v organizaci. Těmto normám se říká etické zásady. Kodexy jsou ve firemním prostředí používány od 20. let 20 století.

Etické kodexy jsou nutné pro získání respektu a důvěryhodnosti ze strany klientů i obchodních partnerů. Často také slouží jako nástroj samoregulace. Takové svědomí firmy a ujištění, že je všechno jak má být. Kodexy stanovují hranice a zabezpečují, že vedení firmy ani její zaměstnanci nesleví ze svých zásad a zásad firmy, a to ani v případě krizové situace.

Etických kodexů existuje několik druhů:
  1. deklarace hodnot: Ta vychází z podnikatelské filozofie organizace. Shrnuje jak nahlíží podnik na etické problémy a dilemata. Obsahuje firemní krédoa zavazuje se k etické odpovědnost vůči zainteresovaným stranám
  2. etické kodexy: Poskytují komplexnost pohledu na činnost podniku, práva a povinnosti zaměstnanců. Umožňují veřejnosti objasnit na jakých principech společnost funguje a jaké jsou její cíle a hodnoty. Pokud ovšem není etický kodex jen planými slovy a nemá sloužit pro firmu jen jako reklama

Etické kodexy mají několik variant a úrovní, na kterých jsou postaveny. Mohou být vytvořené a závazné na úrovni jednotlivců, celého podniku, souhrnně pro profesní odvětví nebo v rámci dané korporace/asociace. Například různé komory (advokátní, lékařské,…). Stejně tak mohou být kodexy limitovány místem a svým dosahem působnosti. Kodexy nalezneme místní, regionální, národní, mezinárodní i globální.

Co v něm najdeme?

Důležitý je především obsah kodexu. Správný etický kodex by měl zahrnovat firemní hodnoty, postoje a normy chování. Měl by řešit např. témata: důvěryhodnosti organizace, konflikty zájmů, přijímání darů, sexuální obtěžování, rovnocenná práva zaměstnanců, ekologii, bezpečnost práce, péči o zdraví, zaměstnanců, zájmy akcionářů, vztah k vládě a vládním strukturám, k využívání informací, korupce,…

Všechny tyto témata jsou shrnuty do základních okruhů: respektování práva, čestnost a fér konkurence, bezpečnost a kvalita produkce, konflikty zájmů, jednoznačné odmítnutí, diskriminace, vztahy s dodavateli, oceňování účetnictví a uzavírání smluv, zneužívání a využívání informací v obchodním styku, korupce, sociální odpovědnost, ochrana životního prostředí, informace o majetku.

Kontrola?

Na dodržování kodexu většinou dohlíží ombudsman  (funkce rozšířena ze Švédska) nebo Human Resources manažeři. Kodex má smysl jen jsou-li za jeho porušení stanoveny sankce a jeho dodržování je zodpovědně kontrolováno. V současnosti jsou kodexy užívány především pro činnost hospodářských sdružení, profesionálních asociací a jejich členů a také v neposlední řase jednotlivých podnikatelských subjektů.

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.