Funguje vaše komunikace?

Jak má vypadat správná komunikace v organizaci? Už jste někdy měli pocit, že mluvíte do dubu? Že vás kolegové, nadřízení nebo podřízení neposlouchají? Nebo naopak, že nerozumíte tomu, co vám říkají? Jako kdyby mluvili cizí řečí. Vysílají zmatené signály. Dělají grimasy, které odporují tomu, co říkají. Komunikace je základ, ale někdy může být opravdu těžká. Aby podnik nebo firma fungovala, musí být správně nastaveny komunikační kanály.

Jak by měla vypadat komunikace, aby byla účinná a měli jste jistotu, že vám lidé rozumí? Komunikace ve firmě je především komunikací pracovní a ničím jiným. Nemá mít osobní motivaci nebo jiné záměry. Musí být účinná a zabezpečit včasné sdělení správných faktů. Aby byla skutečně efektivní, je třeba aby propojovala všechny činnosti a oddělení v dané organizaci. Je řízena managementem a jejím cílem je klient, uživatel služeb, zaměstnanci, kolegové.

Dle cíleného zaměření komunikace dochází k jejímu efektivnímu dopadu a přenosu správných myšlenek, tím správným směrem. Jiný styl a prostředky komunikace totiž cílíte na své zaměstnance a jiné na klienty. Volíte jiný jazyk, slovní zásobu i doprovodná gesta a mimiku.

Jak si snadno ověřit, že máte dobře nastavené komunikační procesy ve vaší organizaci? Sledujte těchto 9 ukazatelů.

  1. Chápání komunikace a organizace
  2. Otevřenost účastníků komunikace
  3. Vzájemná důvěra účastníků komunikace
  4. Společné cíle všech zaměstnanců
  5. Čas a prostor pro komunikaci
  6. Organizační struktura
  7. Styl řízení
  8. Kultura organizace
  9. Komunikační kompetence všech zúčastněných

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner