Genderové role – Co svazuje společnost 21. století?

Otázka genderové rovnosti, postavení žen ve všech důležitých odvětvích, ženská práva a dodržování základních lidských práv jsou témata, která každodenně plní stránky internetu, novin i sociální média. Ve svém boji za rovnost pohlaví a pokroku ovšem naše společnost stále zaostává. Proč? Protože v našich myslím přetrvávají tradiční genderové role.

Co jsou to genderové role?

Genderové role jsou neformální a nepsané soubory pravidel, které nám udávají určité stereotypy v chování i vzhledu žen a mužů. Jsou činnosti a vlastnosti, které připisuje společnost ve svém vnímání toho, co je správné pouze mužům nebo pouze ženám. Například stereotyp mužské síly a neohroženosti, pána domu a obránce rodiny. Naopak ženu si spojujeme se slabší tělesnou schránkou, jemnější, citlivější a více nakloněná péči o domácnost a rodinu.

Když uvažujeme o mateřské dovolené, přestavíme si ženu starající se o děti, ačkoli muži dnes stále častěji zůstávají s ratolestmi doma a žena může budovat kariéru. Přiznejte se, že uvnitř jste si v tuto chvíli pomysleli, že taková žena není dobrou matkou a muž není tím správným chlapem. To jsou genderové role v praxi. Stereotypy, které si ve svém způsobu myšlení stále neseme. Genderové role jsou naše představy o tom, co je správným oděvem pro muže, ženu, jaké chování od nich očekáváme, jaké záliby, pracovní zaměření, vztah k rodině i jaké partnerské vztahy jsou ve společnosti nazírány jako normální.

Dvojí metr

Genderové role ženské i mužské jsou přijímány v rámci výchovy a zapojením do společnosti socializací. Většina debat se stále soustředí na posouvání hranic ženských možností a jejich stereotypů. Ženy jsou podporovány v tom, aby si budovali kariéru, věnovali se výzkumu, politice, dosahovali řídících pozic, dostávali stejné platové podmínky. Ženy se dnes aktivně zapojují do sportů, které byly dříve doménou mužů, provozují řemesla a prosazují se v technickém odvětví. Pracují manuálně, slouží v armádě. Cvičí bojová umění. A přesto všechno stále ještě mohou být ženami. Ženy mají nyní ve společnosti větší svobodu ve svém pracovním i volnočasovém zaměření. Pro muže ovšem tento trend neplatí.

Pokud zůstane muž doma s dětmi, pracuje například ve školce, školce, jako zdravotní sestra, v obchodě s oděvy, kosmetikou nebo se živí tancem, je pro velkou část společnosti jeho rozhodnutí nepochopitelné a není považován za pravému muže.

Americká sociální síť Reddit uspořádala průzkum mezi muži, kterých se ptala na to, co by si přáli dělat, kdyby za to nebyli odsuzováni jako zženštilí. Odpovědí bylo velké množství a týkalo se mnoha ohledů. Nejčastěji odívání (střih i vzory a barvy), používání kosmetiky (masky na obličej, pěny do koupele, vonné svíčky) a květinových vůní, volnočasových aktivit jako je pletení, patch-working, ale i projevu emocí a možnosti požádat o pomoc nebo se nechat utěšit. Muži se bojí přiznat strach nebo stydí nevydělávat více peněz než manželka. Průzkum tak ukázal společenský tlak, který je na muže vyvíjen. Naše společnost zaměřená na snahu pomoci ženám v osvobození ze zajetí jejich genderové role, zapomněla nebo hůře i přitížila genderové roli mužské. A jak nazíráte na genderové stereotypy vy? Uvědomujete si vlastní přístup k genderovým rolím? Bouráte v nějakém odvětví tyto limity?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner