Z reality do světa příšer – Halucinace

Svět je místo plné vjemů a podnětů. V okamžiku, kdy nás naše smysly přesvědčí o tom, že je v něm ještě něco dalšího, co tam být nemá ztrácíme svobodu rozhodování a možnost vést normální život. Halucinace si nebezpečně zahrávají s naší psychikou a odkrývají poruchu vnímání.

Halucinace jsou dalším druhem poruchy vnímání. Oproti iluzím jsou ovšem halucinace mnohem zákeřnější v tom, že vytváření vjemy, které nejsou. Tedy doslova dávají dotyčnému pocit, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje. Například postavy, které nás ohrožují nebo objekty, které jsou v cestě nebo nám v něčem brání. Stejně tak jako naše vlastní tělesné omezení. Halucinace mohou vznikat jako vjemy všech smyslů. Halucinace se jen velmi zřídka mohou objevit u duševně zdravých lidí, a to pouze v případech zrakového postižení. V okamžiku, kdy si dotyčný uvědomí, že se nejedná o realitu, ale o šalbu smyslů nazýváme vjem tzv. pseudohalucinací.

Halucinace se vyskytují v několika podobách:

1) jednoduché – jedná se o jednoduché počitky, vnímání neexistujících světel, barev, obrazů, zvuků, pachů i chutí

2) složité – vjemy celých neexistujících osob, zvířat, objektů, scén, situací, rozhovorů…

3) kombinované – několik smyslových vjemů naráz,

4) asociované – obvykle se jedná o seskupení halucinací, například prvotní zvuk přicházející osoby, pak její obraz a pocit doteku na kůži….

 

Halucinace můžeme také dělit na základě jednotlivých smyslů

Hluchové – hlasů, zvuků, které nám přikazují, radí nebo nadávají, hájí či se mezi sebou přou

Zrakové – vidění jednotlivých osob, zvířat a věcí, nebo i celých situací, scén a krajin

Čichové a chuťové – vnímání pachů a chutí, které neexistují a jsou většinou nepříjemné

Tělové – většinou se týkají částí nebo celého těla a objevují se v několika podobách (hmatové, pohybové, orgánové a halucinace posedlosti – pocit, že naše tělo ovládá jiná osoba, bytost, která nás ovlivňuje)

 

V rámci opakujících se pseudohalucinací označujeme jejich opakovaný výskyt jako flashback – znovu se objevující stejná halucinace, která je mnohdy následkem prožitých traumatických situací nebo užívání drog.