Hyperaktivita v dospělosti aneb každé dítě jednou vyroste

V současné době velice „atraktivní“ nemoc – hyperaktivita neboli ADHD. Tato nemoc je námětem pro mnoho současných studií. Pokud je dítě o něco živější, ihned se rodiče upnou k této nemoci. Náš Pepík je hyperaktivní, je nezvladatelný, za to naše výchova nemůže… Omyl, vše je možné zvládnout. Nicméně dnes se podíváme na hyperaktivitu u dospělých osob.

ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Jedná se o dědičný neurovývojový syndrom, který je daný narušeným fungováním těch oblastí mozku, jež souvisejí s plánováním, předvídáním a udržením pozornosti. V průběhu času dochází ke zmínění příznaků této nemoci, jako je například neposednost, neustálý pohyb atd.

V dospělosti u této nemoci přetrvávají příznaky jako potíže plynoucí z nepozornosti, impulzivní chování, vnitřní neklid, emoční labilita či impulzivní nebo zkratkovité jednání.

Láska, která neznala mezí?

V populaci se častěji nemoc ADHD objevuje u chlapců, kteří jednoho dne dospějí v muže. Není jednoduché s takovým mužem budovat vztah nebo zakládat rodinu. Nic ovšem není nemožné. Stačí se řídit několika radami a váš vztah bude spokojený. Myslete jen na to, že je nutné posilovat jeho silné stránky, mezi které patří odvaha ke změnám, kreativita nebo inovativnost.

  • O každém problému je důležité mluvit. Dělejte si z toho legraci, zkrátka mluvte. Jindy zase veďte své rozhovory konstruktivně tak, aby diskuze vedla k praktickému výstupu.
  • Získávejte další znalosti z dané oblasti. Existuje celá řada odborných informací, stačí jen správně hledat.
  • Nehledejte viníka. Pokud se při daném chování projeví známky této nemoci, pak neobviňujte ani partnera, ani jeho rodinu. Za většinu svých projevů nemůže. Není ale v pořádku, pokud se na tuto nemoc bude stále vymlouvat.
  • Plánujte. Pokud již víte, že mu termíny dělají problém, nedokáže si zapamatovat datum narození babičky nebo nevyzvedne dítě ze školky, připomínejte mu tyto činnosti. Zjistěte, co na něj zabírá a co nejvíce funguje. Je to papír a tužka na poznámky, plánovací kalendář nebo poznámky v mobilu?
  • Dopřejte si adrenalinové zážitky, dělejte šílené věci. Adrenalin bude partnerovi pomáhat.
  • Naučte se společně relaxovat.

U malých dětí hyperaktivitu svým způsobem omlouváme a věříme, že časem z toho vyrostou. Pokud se tak nestane, a dítě si tuto nemoc přenáší do dospělosti, nese s sebou i riziko toho, že jej budou ostatní označovat za nespolehlivé. Všechno není jejich vina.

Pokud se nedají potlačit projevy této nemoci přirozenou cestou a nemoc zasahuje i rodinu nebo pracovní uplatnění, pak je nutné je řešit s odbornou pomocí. Ať už se jedná o farmaka, psychoterapie či tréninky.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner