Jak budovat firmu a současně žít v souladu se svými hodnotami?

hodnoty

Pokud se rozhodnete budovat vlastní firmu, znamená to, že jste se rozhodli převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou. Možná jste v zaměstnaneckém poměru cítili, že máte navíc, a že i jako zaměstnanec ve firmě, pro kterou jste pracovali, fungujete tak trochu jako podnikatel, až vás napadlo, že s vašimi kompetencemi a schopnostmi byste to zvládli dělat ne pro druhého, ale i sami za sebe. Budování vlastní firmy však není jen o jejím založení, pořízení první várky materiálu a najmutí prvního zaměstnance. Nejprve je důležité vědět, na jakých základech firmu jdete budovat a kým jste v momentě, kdy ji budujete. Pokud byste ji totiž stavěli na jiných hodnotách, než jsou ty vaše a obzvláště ty, jimiž žijete, vaše podnikání by se brzy obrátilo proti vám. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak vybudovat úspěšnou firmu a zůstat v souladu se svými hodnotami.

Znáte své hodnoty?

Životní hodnoty představují principy vaší existence, základní pravidla či pilíře, podle kterých žijete a realizujete svou vůli ve vnějším světě. Znáte ty své? Zamysleli jste se někdy nad tím, co je pro vás v životě opravdu důležité? Člověk, který své hodnoty nezná, se tak vystavuje riziku, že svůj život staví na nevyhovujících základech. V praxi se to vypadá např. tak, když kuřák prohlásí, že je jednou z jeho základních hodnot zdraví, přitom podle jeho činů to je spíš požitek. Jen stěží by si to však dokázal přiznat.

Poznání svých hodnot vám umožní stanovit základní hodnoty firmy, kterou chcete budovat. Od nich se posléze odvíjí to, jaké prostředí ve firmě vznikne a jaké lidi k sobě připojíte. Pokud totiž začínáte budovat firmu, která nemá být jen generátorem zisku, ale má fungovat dlouhodobě a úspěšně, musí práce na ní poskytovat hlubší smysl nejen vám, ale i lidem, kteří se na jejím budování budou podílet. A toho nejlépe dosáhnete tím, že si budete vědomi vlastních hodnot, budete v nich transparentní a budete jimi žít až do té míry, že od sebe budete ochotni odpojit ty, kteří už s nimi nebudou v souladu. A bude to tak v pořádku, protože to jsou vaše hodnoty a vy víte, že k sobě přitáhnete další lidi, kteří jim budou blíže než ti předchozí. Hodnoty jsou ostatně jedním ze základních pilířů celé organizace. Těmi jsou:

  1. Smysl
  2. Poslání
  3. Vize (a cíle)
  4. Hodnoty

Budování firmy a konání ve prospěch firmy, které je navíc v souladu s vašimi hodnotami, bude záležet také na záměru, se kterým to všechno děláte. Pokud svou firmu rozvíjíte v přesvědčení, že svým konáním dokážete pomoci druhým a po zároveň se tím i uživit, dostáváte se do ideálu všech podnikatelů – generujete peníze, palivo potřebné k tomu, abyste byli schopnu dělat to, čím světu dáváte to nejlepší ze sebe, tu největší přidanou hodnotu. A tehdy vzniká to největší sepjetí s vlastními hodnotami, když ze svého nitra do vnějšího světa operuji tím nejlepším způsobem, o kterém vím. Poznání vlastních hodnot může být dlouhodobý a někdy i náročný proces, se kterým vám pomůže např. psychologická hra Get2KnowMe.

Psychologická hra Get2KnowMe

Hodnoty jako kompas

Jakými hodnotami se tedy vaše podnikání řídí? Co ve vaší firmě předchází vašim aktivitám a rozhodnutí, která jako podnikatel a manažer každý den vykonáváte? Základní hodnoty vaší firmy vám v průběhu vašeho podnikání poslouží jako ukazatel. Stojíte-li před těžkým rozhodnutím, vždy přihlédněte k tomu, jestli konáte v souladu s hodnotami vaší firmy. Pokud tomu tak není, víte, že nečiníte správné rozhodnutí. I pokud byste před sebou měli stamilionový obchod, pokud by vaše protistrana jednala neeticky a v přímém rozporu s hodnotami, které vyznáváte, víte, že nebude dobrým krokem s takovým subjektem začínat obchod.

Konání rozhodnutí, zvláště těch závažných, která mohou ovlivnit chod vaší firmy na dlouhá období dopředu, patří mezi klíčové schopnosti každého podnikatele. Bude to pro vás však snazší, budete-li si u svých rozhodnutí vědom hodnot, podle kterých se řídíte. V klíčových momentech je vždy na místě vrátit se sám k sobě a zjistit, jak se v dané situaci cítíte. Konání v rozporu s vašimi hodnotami by vám možná přineslo krátkodobý užitek ve formě zisku, ale v dlouhodobém měřítku by přispělo k rozpadu firmy a všeho, co ji tvoří.

Transparentnost hodnot

Podnikatel, konající v souladu se svými hodnotami, by měl navíc být schopen vytyčit si následek svých rozhodnutí a uvědomit si, jaký vliv bude mít nejen na firmu, ale i na jeho hodnoty. A to nemusí být vždy příjemné (třeba v případě odmítnutí obchodu, který svou podstatou jde proti vašim hodnotám). Jednou z klíčových kompetencí, bez kterých se žádný podnikatel neobejde, je totiž zodpovědnost čili ochota snášet následky svých rozhodnutí. Pokud zodpovědnost přijímám v plném rozsahu, znamená to, že jsem ochoten nést plody svých činů a rozhodnutí. A to neznamená pouze schopnost je snášet, tou jsme vybaveni všichni, ale skutečnou ochotu, kdy připouštím, že ať už se stane cokoliv v souvislosti s tím, že se nějak rozhodnu, snáším následky.

Své hodnoty si tedy pravidelně připomínejte, buďte si jich vědomi a buďte v nich transparentní. Nebude to jen vaše firma, která vám za to poděkuje, ale bude to také váš zákazník, kterému záleží na tom, aby se při koupi výrobků či služeb ztotožnil s hodnotami firmy, od které nakupuje. A těmi je často autenticita, čestnost a otevřenost. Zeptejte se tedy sami sebe – na jakých hodnotách vybuduji svou firmu tak, abych prosperoval a zároveň zůstal v souladu s hodnotami, na kterých stojí celý můj život?

Více článků na téma osobnostního rozvoje najdete zde.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner