Jak se nebát říct si o peníze?

Jak si říct o peníze

Říct si o peníze je pro mnoho lidí těžký, někdy téměř neřešitelný úkol. Přitom se jedná o dovednost, která zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu našeho života a u celé řady profesí je její ovládnutí dokonce základní povinností a předpokladem úspěchu. Klíčovou záležitostí je samozřejmě i v obchodnické profesi, neboť nezvládnutí této dovednosti zásadním způsobem brzdí obchodníka v růstu, a to i v případě, že všechny ostatní složky své role zvládá na výbornou. V našem tradičním vzdělávacím systému se bohužel jedná o zcela opomíjené téma. Žáci se v hodinách ekonomiky učí, co jsou to peníze, služby, obchod či zákazník, ale klíčové praktické dovednosti jim nikdo nepředává.

Nebát se říct si o peníze je zdánlivě jednoduchá věta, stojí za ní však rozsáhlá psychologická konstrukce a představuje složitě strukturované téma zasahující do mnoha různých oblastí.  Není to totiž zdaleka jen o penězích samotných – způsob, jakým tuto dovednost (ne)ovládáme, vypovídá mnohé o našem sebevědomí, kompetentnosti, emocích i identitě na různých úrovních.

Schopnost říct si sebevědomě a napřímo o peníze je přirozená způsobilost lidí se silnou vnitřní identitou, kteří s touto dovedností pracují zcela vědomě. Velká část lidí bohužel silnou identitu nemá, a proto je pro ně říkání si o peníze tak nepříjemnou záležitostí.

Pojďme si nyní zkusit větu Nebát se říct si o peníze postupně rozebrat hned z několika různých perspektiv.

Nebát se

Z psychologického hlediska je zvratné sloveso nebát se spojené s emoční složkou. U člověka, který se bojí říct si o něco, je vládnoucí emocí obava, kterou si však nesmíme plést se strachem.

Strach je emoční stav, spojený v dané chvíli s konkrétním a reálně hrozícím nebezpečím. Strach je naší normální reakcí na pocit ohrožení, motivuje nás k vyhnutí se nebezpečí nebo k útěku před ním. Kupříkladu divoké zvíře, které ztratilo strach z lidí, v přírodě většinou nepřežije. Obava je naopak něco, co vytváří jakousi představu a zdání o budoucnosti, o něčem, co se ještě nestalo, ale už nyní máme pocit, že nás to ohrožuje. Naše identita totiž není silná a zažila v minulosti mnoho strachů, které se na sebe různě navrstvily a vytvořily fenomén obavy. Jedná se o chronický stav mysli a našeho vnitřního nastavení, v němž jedna obava plodí jen další a další obavy. Cestou z této smrtící spirály je uvědomění si vlastní identity a sebe sama jako kompetentní bytosti, která má možnost volby, svobodně se rozhoduje a nese tak za své činy i reálnou odpovědnost.

Říct si

Zvratné sloveso říct si představuje lingvistickou úroveň našeho problému. Dovolíme si něco říct. Sdělujeme, že ten druhý má něco konat. Synonymem slovesa říct si je v tomto případě sloveso požádat. V praxi to znamená, že jste klientovi manifestovali hodnoty vašeho produktu a mělo by být samozřejmé, že jste si této hodnoty vědomi a zákazník za ni zaplatí. Je tedy zcela přirozené o peníze požádat, nebo – ještě lépe – vést silou své osobnosti cíleně a uvědoměle klienta k zaplacení. Tuto složku je nutné natrénovat a zároveň dostatečně odpraktikovat v reálných situacích, až se z tohoto chování stane přirozenost, kterou uplatňujete vždy, když je to zapotřebí.

Peníze

Dostáváme se ke klíčovému pojmu celé věty a našeho tématu. Co jsou to ale vlastně peníze? Jak tento pojem vy sami vnímáte? Je to platidlo? Konkrétní mince a bankovky? Směnný prostředek s univerzální kupní silou? Všeobecně uznávaný ekvivalent pro vyjádření cen všech statků? Míra hodnoty a měřítko směn? Existuje opravdu mnoho definic substantiva peníze. Na peníze však lze (minimálně z obchodnického hlediska) také hledět jako na energii. Důvod je jednoduchý. Jako obchodník konáte – zjišťujete potřeby klienta, připravujete a designujete návrh, řešíte koupi. Při koupi pak vlastně vyměňujete svoji aktivitu za energii, kterou v podobě peněz představuje to, co klient zaplatí tím, že si kupuje váš produkt.

Pokud na tuto formulaci přistoupíte a začnete přemýšlet o penězích jako o energii, může se vám stát, že shodíte okovy obav, budete snadněji komunikovat se zákazníkem a hlavně konečně pochopíte a naučíte se definovat skutečnou cenu vaší práce a vašich schopností.

Pokud toto ovládnete, bude pro vás uzavření obchodu radostí, a nikoliv traumatizujícím zážitkem. Nejen, že prodáte něco, co jste chtěli a vyděláte tím peníze, ale získáte zejména energii, která je podmínkou k sebeuvědomění a nalezení vlastní identity. I v případě, že obchod z nějakých objektivních důvodů neklapne, budete to vy, kdo učiní finální rozhodnutí, které sdělí klientovi, budete to vy, kdo má celou situaci pod kontrolou, bez ohledu na to, zda obchod skončí získáním peněz, nebo ne. Energie však v tomto případě neutíká a je vám k dispozici pro další aktivity a obchodní projekty. Obchodník tedy musí být vybaven zcela vědomou dovedností disponovat s vlastní energií takovým způsobem, aby jí neplýtval, ale aby ji zhodnocoval. V tom se skrývá tajemství profesionálního obchodnického úspěchu, jehož je schopnost říct si o peníze zcela přirozenou součástí.

Více článků z rubriky Práce a kariéra naleznete zde.

Registrace na pravidelné živé webináře zdarma naleznete zde.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekIntroverti a vyjednávání – Jde to dohromady?
Další článekJak se stát tím, kdo se dohodne vždy, když chce
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.