Jak se znovu vzchopit, když padnete

Jsou tři cesty k zotavení se ze ztráty: obnova, převrat, odhalení. V angličtině tři „RE“: REstoration, REvolution, REvelation.

Ztratili jste svého partnera, svou práci, svou víru, své postavení – někoho nebo něco, na co jste se spoléhali mnohem více, než jste si uvědomovali.

V těchto dnech cítíte palčivou a neutuchající bolest na hrudi. Po celý den musíte zhluboka dýchat, aby vás nepohltila panika a nerozdrtila vás na střepy a střípky. Zdá se, že jste rovněž ztratili kontrolu nad svou myslí. Snažíte se obrátit svou pozornost k jiným věcem, ale ne a ne si soustředění udržet. Zaklesnete opět do své ztráty a do myšlenek, jak s ní naložit, co udělat.

Ne, že byste zrovna věděli, co dělat. Zjevně jste vsadili na špatné a matoucí pocity, proto nyní nevěříte ani své intuici, což činí vše dvojnásobně těžké. Cítíte se ztraceni a váš vnitřní kompas se zdá být rozbitý.

Jak hodláte urovnat tento nepořádek, který se zhostil vašeho života? Napočítali jsme tři hlavní cesty k zotavení: obnova, převrat a odhalení.

Obnovení aneb dostat zpět to, co jste ztratili.

Ztratili jste svého partnera? Možná vám zavolá, omluví se a bude chtít věci urovnat. Je vaše zdraví nalomeno? Možná, že názor někoho dalšího vám ukáže, že je to všechno jen velká chyba. Přišli jste o práci? Možná, že vás budou chtít znovu zaměstnat.

Převrat

Pokud se vám nedaří ztracené obnovit, přesměrujte svou pozornost k čemukoli, co alespoň připomíná to, co jste měli, což ve skutečnosti ani nestálo za to, jak si nyní uvědomujete. Vaše zotavení toho bude jasným důkazem, důvěru v sebe sama obnovíte tím, že se distancujete od ztraceného a vydáte se jiným směrem.

Tyto dva způsoby jsou nejčastěji využívanými cestami k zotavení. Když z naší sklenice prudce zmizí polovina obsahu, budeme ji chtít znovu naplnit buď tím, co jsme ztratili, nebo něčím spolehlivým, co již nikdy znovu neztratíme.

V celé společnosti panuje v současnosti velká touha po zotavení sebe sama. Lidé chtějí minulý rok zpět, třebaže svět se nyní stále rychleji řítí vstříc odlišné budoucnosti.

Ve vzduchu je cítit revoluce. Spáleni čímkoli, čím je systém zklamal, se lidé chtějí zbavit všeho, co jim již neslouží.

Ne vždy to funguje

Tyto dvě cesty k zotavení – obnova a revoluce – mohou fungovat. A když opravdu fungují, je to skvělé. Někdy znovu pojmout svého bývalého partnera za chotě zafunguje jako kouzlo, partnerství je obnoveno. Někdy se můžete znovu vrátit domů nebo vstoupit podruhé do stejné řeky. I to je revoluce. Učíme se z minulých chyb, které pro nás vytvářejí mnohem bezpečnější základ do budoucna. Jako seskočit z rozehřáté pánve na nějaké chladnější místo.

Ale obnova a revoluce nemusí vždy fungovat. Dáváme něčemu druhé a třetí šance, abychom zjistili, že nejsou o nic lepší, než jakou byla ta první. A tak se často se stává, že v touze po zotavení a zacelení ran skočíme z pánve přímo do ohně.

Revolucí padají národy pod kontrolu jednoho diktátora za druhým. Snadno tak 80 % světových diktátorů byli „revolucionáři“, kteří se chystali změnit vše tím, že učiní přesný opak toho, co nastolil předchozí diktátor.

Pokud nám způsoby obnovy a revoluce přinášejí stále jen zklamání, otevírá se nám třetí cesta k zotavení. Můžeme ji nazvat odhalením, ač toto pojmenování s sebou nese riziko špatné interpretace, neboť si jej lidé obvykle spojují s možností vidět světlo.

Myslí se tím vidět světlo a tmu, tedy vidět více z reálného světa, který se nám zjevuje prostřednictvím našeho pojímání lásky a ztráty, navazování a přetrhávání vztahů. Místo toho, abychom pevně věřili našim očekáváním, střídavě balancujeme mezi pochybnostmi a důvěrou v sebe sama. Stáváme se tak tolerantní k pochybám.

Odhalte sebe sama

Obnovou a revolucí nás samých se nejlépe vyzbrojíme proti pochybnostem, abychom mohli docílit trvalé důvěry, místa, kam doufáme a věříme, že patříme. S odhalením je nám umožněno vidět nepořádek našeho života a nás tak stále více zajímá, jak se můžeme obrnit proti pochybnostem. Toto dokáže každý.

Pak ale přichází hlavní odhalení. Poznání, že trvalé důvěry nejsme schopni dosáhnout. Nikdo není. Najdete zdánlivě spolehlivý vzorec, který na určitou chvíli funguje.

Díky odhalení se naše očekávání uvolní. Jsme trochu více připraveni na vzestupy a pády. Jsme méně úzkostliví ve snaze najít pocit bezpečí, kterým jen tak něco neotřese. Překousneme i ty nejtěžší zprávy. Pocit bezpečí přichází a odchází. Každý máme své výhry a ztráty, v tom můžeme nacházet útěchu. Ukazuje se, že ani vy nejste výjimkou.

Stále se snažíte naplnit svou sklenici, ale nyní už víte, že pokud je vaše sklenice z poloviny plná, to nejlepší, co můžete dostat, je menší sklenka, ve které se jeví to, co vám zbylo, jako dostatečné.

Všichni to musíme udělat tak jako tak. Stárnutí to vyžaduje. Mezi dnešním dnem a koncem našeho života se každý z nás musí dostat na místo, kde si vystačíme s mnohem méně ve sklenici.

Zklamání a očekávání

Sklenice je vaše očekávání. Třetí cesta k zotavení je rezignace na ovládání očekávání. Vaše naděje budou stoupat a klesat, jak by měly.

Někdy budete mít svá očekávání pevně pod kontrolou, někdy vás nemine bolest, kdy se svých očekávání budete muset vzdát. To není snadné, protože ponechat si svá očekávání a nechat je jít vyžaduje každé přesně opačné úsilí. Nemůžete jen otočit vypínačem, abychom přepnuli z usilovné snahy splnit si, co chceme a po čem toužíme, na to, abychom najednou ztratili celkově zájem.  Mít o něco zájem znamená jít si pevně za tím. Přestat se zajímat znamená změnit směr a odvrátit se od toho, k čemu jsme se blížili. Ovládne nás vnitřní chaos.

Tato třetí cesta k zotavení je obnovou našeho lidství. Není člověku vlastní, aby nebyl nikdy zklamán, a to buď tím, že veškerá jeho očekávání se splnila, nebo tím, že žádná očekávání neměl. Je naopak naprosto lidské se svými očekáváními nakládat tak, aby odpovídala naší cestě tímto světem potěšení a zklamání.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner