Jak si sny lépe pamatovat

Sny jsou i v dnešní době zahaleny tajemstvím. A to i přesto, že bylo provedeno mnoho výzkumů, osvětlují tento jev.  Předkové snům přikládali magický význam. Skrze výklad snů a jednotlivé symboly se snažili předpovídat budoucnost. I v dnešní době jsou sny významné. Jsou cestou do našeho podvědomí. Mohou upozornit na důležité věci z našeho života a přinést nové nápady. Sny se zdají každému z nás a dokonce více než jeden za každou noc. Přesto si je mnoho lidí po probuzení nepamatuje. Jak si lze sny lépe vybavit a zapamatovat?

Jak sny zaznamenat

Účinnou technikou, která pomůže k zapamatování, je si sny zapisovat a to nejlépe hned po probuzení. Sen není třeba zapisovat jako ucelený příběh. Je možné jednotlivé situace psát i zpřeházeně, důležité je uchovat dojmy, pocity a obrazy, které se ve snu objevily a které s ním souvisí. V dnešní moderní době má většina chytré telefony, člověk si tedy může sen také namluvit do telefonu. Sny si lze také kreslit. Některé věci a obrazy ve snech se špatně vysvětlují slovy, proto právě kresba může sen vystihovat nejlépe.

Techniky výkladu

Poté se již člověk může pokusit o výklad. Je dobré si zaznamenat všechny nápady, které nás v souvislosti ze snem napadají. To platí také o volných asociacích. Pomoci může také to, zkusit si sen dvakrát převyprávět  a poté pozorovat, které z detailů člověk vynechal. Tato vynechaná místa mohou být právě nejdůležitější, protože tyto obrazy mohou být spojeny s afektivním prožitkem, něčím důležitým, co se vědomí snaží zapomenout. Přínosné může být také postupné mapování snů: čeho se sny týkají, jaká témata se opakují, co může některé sny spojovat.

Motivace je důležitá

Na zapamatování snů působí také motivace. Člověk, který si sny chce zapamatovat, má větší šanci, že si je pamatovat bude, než ten, komu sny připadají bezvýznamné. Člověk, kterého sny zajímají, připadají mu významné a věří, že mu pomohou k sebepoznání, si nejspíše bude pamatovat sny lépe. Motivovaný člověk bude více o snech přemýšlet a bude jim nejspíše přikládat větší význam. Proto pro něj budou sny pravděpodobně jednodušeji vybavitelné.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner