Jak si splním úplně každý cíl

Vystudovat vysokou školu, pracovat několik měsíců v Americe, zdolat nejvyšší hory světa…. Jsou to cíle nebo jen vaše sny? Co pro někoho může být přirozenou cestou, jiní vnímají jako dlouhodobé cíle, kterých chtějí dosáhnout. Každý z nás má určitý cíl, ke kterému směřuje, a pro který přizpůsobuje veškeré své jednání.

Jděte za svými cíli a zdolávejte překážky, které se na vaší cestě vyskytnou.

Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl. (Benjamin Mays)

Jak definujeme slovo CÍL?

Výklad tohoto slova je rozdílný a můžeme jej chápat jako:

  • místo nebo předmět, kterého chceme dosáhnout,
  • závěr, ke kterému směřuje naše konání.

Pokud vám položíme jednoduchou otázku: Máte svůj cíl?, pak většina z vás zřejmě odpoví, že ANO. A dokázali byste vyjmenovat některé cíle, kterých jste za poslední dobu dosáhli? Tato odpověď již není úplně lehká, nicméně i na tuto odpovíte, pokud se hlouběji zamyslíte…

Nyní se zkuste zamyslet nad vašimi cíli. Je pro vás jednoduché odpovědět na otázky:
  • Kdy svého cíle chcete dosáhnout?
  • Jaké prostředky budete muset použít k jeho dosažení?
  • Je to váš skutečný cíl nebo převzatý?
  • Proč jich chcete dosáhnout?
  • Komu bude dosažení tohoto cíle prospěšné?

Nejsou to pro vás jednoduché otázky, nicméně pokud si dokážete odpovědět na tyto základní otázky, pak víte, kam směřujete, co je pro vás důležité, jaké prostředky budete potřebovat a především proč chcete daného cíle dosáhnout.

Jak udělat první krok k dosažení cíle?

Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem k realizaci vašeho cíle je rozhodnout se, že je nutné provést změnu! Za tímto účelem si pak můžete stanovit svůj cíl, kterého budete chtít dosáhnout. Stanovujte si cíle takové, které jste schopni splnit. Je důležité neztratit motivaci na cestě k cíli.

Při stanovení a především dosažení cíle je nutné překonat všechny překážky, kterými může být nedostatek času, energie, znalostí, kompetencí, atd. Všechny tyto překážky jsou jen drobnosti pro někoho, kdo si opravdu jde za svými cíli.

Tuto myšlenku shrnul ve výstižném citátu pan Jan Werich:

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody!“


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner