Jak zaujmout pozornost?

Dnešní rychlá doba má vysoké nároky na naši pozornost. Stačí vteřina zaváhání, kdy se nesoustředíme a může to mít katastrofální následky. Pozornost je klíčová v pracovním i osobním životě, ať už se jedná o bezpečné řízení automobilu nebo věnování pozornosti manažerovi, který vás seznamuje s novými firemními změnami.

Pozornost

Podle Williama Jamese lze pozornost definovat jako selektivní zaměření vědomí na dané objekty nebo aktivity. Díky pozornosti můžeme rychle zareagovat na daný podnět. Pozornost je procesem, který lze rozdělit do dvou částí. Nejdříve je pozornost zaměřena na daný objet nebo aktivitu, z velkého množství podmětů je tedy vybrán ten důležitý, to lze nazvat jako selektivní pozornost. Tento proces většinou pobíhá nevědomě. Po vybrání podnětu se aktivně soustředíme na daný podnět. Díky tomu můžeme delší dobu sledovat cestu nebo přemýšlet o složitém úkolu.

Co upoutá naši pozornost?

V mnoha situacích je potřebná rychlá reakce, ta probíhá většinou automaticky. Čemu je nutné věnovat pozornost? V každé chvíli je potřeba rychle vyhodnotit, které podněty jsou důležité a které nikoli. Jsme obklopeni velkým množstvím podnětů, jen některé si však získají naši pozornost, podněty mají „tvrdou konkurenci“. Znalost toho, které podněty upoutají naši pozornost se využívají např. v reklamě, kde je zásadní vědět, jak upoutat pozornost zákazníka a jak ho co nejvíce zaujmout.

Nové nebo neobvyklé podněty, upoutají pozornost více než ty dobře známé, např. člověk v dobovém kostýmu v autobuse zaujme vaši pozornost pravděpodobněji, než člověk, který na sobě bude mít sportovní oblečení, stejně tak změna známého podnětu více upoutá. Také podněty s osobním významem více přitahují pozornost, např. pokud pracujete v obuvním průmyslu, nejspíše vás více zaujmou nové luxusní boty vašeho známého než ostatní účastníky dané společenské akce, kteří si všimnou něčeho jiného.

Pozornost je často ovlivněna emocemi, příjemné nebo naopak nepříjemné pocity ovlivňují naši pozornost, stejně tak naše předchozí zkušenosti a potřeby.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner