Japonsko – Kulturní specifika obchodního jednání

Jednání v této zemi má přesný řád, je velmi propracované a vždy vedené na oficiální úrovni. Důležitý je respekt postavení jednotlivých zúčastněných. Japonci jsou velmi uzavření a téměř neprojevují emoce. Jednání nejsou nijak dlouhá a rozvleklá, jelikož jsou předem velmi dobře připravená a tudíž se jedná jen o důležitých věcech.

Je velmi obtížné a prý téměř nemožné uspět při jednání, jestliže nabízíte to samé, co lze získat od japonské konkurence. Japonský výrobce má téměř jistý kontrakt, i když je přibližně o 10 – 15% dražší. A to vše jen díky, pro ně typické,národní hrdosti.

Patriotismus a oddanost

V Japonsku se téměř nelze prosadit bez japonské společnosti, která má s vámi dobrou zkušenost a doporučí vás. Taková firma na sebe bere určitý typ záruky za evropskou firmu. Běžní Japonci nemají v lásce především Američany kvůli prohrané válce a řadě jejich omezení, které platí dodnes a také kvůli přítomnosti americké armády na základnách v Japonsku. Také proto běžní Japonci neumí moc dobře anglicky.

Byznys je v Japonsku komplikovanou směsicí supermoderní techniky a tradic. Ryze praktické záležitosti se tudíž v tomto systému řeší vcelku snadno. V jiných ohledech, jako například v pochopení kulturních odlišností, může být obchodování v této zemi nesnadné. Kvůli určitému nepochopení tu často dochází k nedorozuměním, kterým by se šlo vyvarovat základními znalostmi japonské kultury jednání.

Jednání v Japonsku je velmi zajímavá věc, jelikož se značně odlišuje od ostatních jak světových, tak i asijských států. Jejich tradice často značným dílem zasahují do samotného jednání a proto je velmi zajímavé se zaměřit na konkrétní zvyky a tradice při jednání v této zemi vycházejícího slunce.

Trpělivost přináší obchody

Přestože dnes ve světě není tak běžné mít zaměstnání po celý život u jedné firmy, je pro mnoho Japonců jejich životním posláním pracovat pro dobro jejich firmy. Když se jich zeptáte, co dělají, místo povolání vám odpoví názvem firmy, pro niž pracují. Pro cizince je velmi složité do takovéhoto značně uzavřeného systému proniknout, protože firmy bývají mezi sebou velmi úzce spjaty, jak už oficiálně či neoficiálně, ve velkých průmyslových skupinách nazývaných keirecu. Proto v Japonsku převážně spolupracují japonské firmy navzájem.

I z toho důvodu se tu často zahraniční firmy potýkají s velmi vysokými dovozními cly.  Cla se postupně zmírňují, ovšem určitá odvětví jsou stále chráněna jako např. výroba nábytku a léků. Avšak úsilí vložené do obchodu s touto zemí se často i přes mnoho překážek vyplatí.

Klíčem k úspěšnému vyjednávání je trpělivost a dobré způsoby. Japonci zvyklý na styk s cizinci, ale aby byla naděje na úspěch, co největší, je lepší nezklamat očekávání tím, že si nastuduje dostatečně dopředu japonskou etiketu. Ani ve velkých vedrech by se nemělo oblékat neformálně, na schůzky by se mělo chodit s dostatečným předstihem a zpočátku je slušností odmítnout sedět na čestném místě, které je v Japonsku, co nejdál do dveří. Při jednání většinou nelze slyšet zjevné ne. To neznamená, že odpověď na závěr nebude negativní.  K otázce financí se přistupuje obvykle jako poslední a neměla by se projednávat příliš přímočaře.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner