Kde se vzal management a co si pod tímto pojmem představíme?

Pro mnoho lidí je pojem management moderním jevem. Výsledkem rušné doby a tlaku na výkon. Málokdo si spojí management jako řízení práce a lidí, které provází naše činnosti od začátků civilizace. Stejně tak je velmi malé povědomí o tom, co to vlastně management je a jaké jsou jeho cíle, úkoly a jakým historickým vývojem musel projít, než získal dnešní tvář.

Samotný pojem management pochází z latinského slova „manus“ tedy ruka. Management znamená mít vše pevně v rukou, zvládat a řídit práci kolem nás. Dnešní podoba pojmu je převzata z anglického pojmu „to manage“, která se dá přeložit jako řídit, vést, ovládat, spravovat a v neposlední řadě také vládnout.

Management využívali faraonové, císaři a panovníci k řízení a správě rozsáhlých panství a říší o tisících lidech. Pomocí schopných správců, konzulů, výběrčích, rychtářů a svých rádců dokázali řídit a kontrolovat v rozsahu, o kterém se dnešním společnostem sotva zdá. A právě oni jsou prvními průkopníky managementu. Otázka organizace a řízení lidské práce není jen problematika 21. století. Za současným úspěchem a definicí managementu stojí tisíce let vývoje a zlepšování.

My dnes bereme řízení formou managementu jako základní kámen fungování každého podniku, firmy, kulturní nebo sportovní organizace, univerzit, měst i států. Bez kvalifikovaných a schopných lidí plnících své úkoly by lidská společnost nevypadala tak, jak vypadá dnes. Pokrok a modernizace. Díky zkušenostem můžeme sebevědomě ukázat prstem a vyjmenovat hlavní cíle a činnosti vedoucí k úspěšnému managementu.

Jaké jsou hlavní funkce pracovníka managementu?

Z definice je management procesem systematického plánování, organizování, vedení lidi a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. Aby splnil management svou roli na výbornou musí vedoucí pracovníci vykonávat hned několik typů činností. Kromě výše zmíněné náplně práce se manažerská funkce skládá ještě z výběru a umístění lidských zdrojů. V tomhle ohledu si dnešní manažeři vedou zcela jistě o mnoho lépe, než faraoni s bičem v ruce tyčícími se nad vozy s těžkým kamením taženými otroky.

V zájmu plnění těchto činností se pak manažer dostává do několika rolí. Role se odvíjejí na základě vztahu s nadřízenými, podřízenými a kolegy, zákazníky a veřejností bez ohledu na typ podniku. V rámci svého pracovního zařazení se tak manažer dostává do 10 typů rolí, které se zjednodušeně dají rozřadit do tří skupin jako interpersonální, informační i rozhodovací. O manažerských rolích se dočtete v dalším článku už za týden.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner